Helsingin kaupunginmuseon Kaupunkiruokaa-näyttely on herätellyt ihmisiä pohtimaan, miten ruokaa voidaan tuottaa kestävästi kaupungeissa, kun väestön määrä kasvaa ja ilmastonmuutos muuttaa ruoantuotantoa. Näyttelyssä on voinut tutustua ruoantuotannon vanhoihin, nykyisiin ja uusiin keinoihin, kuten kaupunkitilaan soveltuviin vesi- ja ilmaviljelyratkaisuihin sekä tulevaisuuden ruokateollisuuteen.