”Moni kierto- ja jakamistalouden palvelu on ottanut kolhua koronaepidemian aikana. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen myymälöissä myynti on vähentynyt, mutta sitten taas vastaavasti verkkokauppa on lisääntynyt”, kertoo Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen ympäristötarkastaja Leona Silberstein. (Kuva: Tuija Tervo)

Pääkaupunkiseudun palvelukarttaan on lisätty uusi Kiertotalouden palvelut -kokonaisuus. Uudistuksen päämääränä on helpottaa palvelujen löytämistä ja edistää kiertotaloutta asukkaiden arjessa.

Kiertotalouden ajatuksena on käyttää resursseja tehokkaasti. Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi sekä tuotteet ja materiaalit säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Lisäksi tuotannosta ja kulutuksesta syntyvän hukan ja jätteen määrää pyritään minimoimaan. Kiertotaloudessa kuluttaminen perustuu myös jakamiseen. Ydinajatuksena on tavaroiden, tilojen ja palvelujen tehokkaampi hyödyntäminen siirtymällä omistajuudesta käyttöoikeuksiin, vuokraamiseen, lainaamiseen ja yhteiskäyttöön.

Pääkaupunkiseudun palvelukartan Kiertotalouden palvelut -kokonaisuuden tavoitteena on auttaa asukkaita ja kierto- ja jakamistalouden palveluita löytämään toisensa. Palvelukokonaisuuteen on koottu sekä yritysten tarjoamia että Helsingin kaupungin omia palveluja. Kartalle merkityt toimijat ja yritykset toteuttavat toiminnassaan kierto- ja jakamistaloutta ja edistävät kestäviä elämäntapoja.

Osoitteesta palvelukartta.hel.fi hakusanalla ”kiertotalous” löytyy muun muassa kirpputoreja, käytetyn tavaran ja vaatteiden sekä uusiomateriaaleista valmistettujen tuotteiden liikkeitä, kirjastojen välineiden ja laitteiden lainauspalvelut, hävikkiruoan myyjiä, vuokrauspalveluja, yhteiskäyttötiloja sekä yhteiskäyttöisiä kulkuneuvoja.

Pääkaupunkiseudun palvelukartta löytyy internetistä osoitteesta palvelukartta.hel.fi. Helsingissä toimivia kierto- ja jakamistalouspalveluja voi kartasta etsiä hakusanalla ”kiertotalous”.

Ilmoittaminen kiertotalouspalveluista helpottuu

Palvelukarttaa kehitetään jatkossakin. Kesäkuuhun mennessä valmistuu sähköinen Kaupunki alustana -ilmoittautumislomake, jonka kautta helsinkiläinen kiertotalouden toimija voi itse ilmoittaa kierto- ja jakamistalouspalvelunsa Palvelukartalle.

”Palveluun otetaan mukaan lisää toimijoita jatkuvasti. Kesäkuusta alkaen mukaan tuleminen helpottuu, kun toimijat pääsevät itse rekisteröitymään ja lisäämään omia toimintojaan,” kertoo Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen ympäristötarkastaja Leona Silberstein.

Tilojen yhteiskäyttöä tehostetaan

Palvelukartan Kiertotalouden palvelut -kokonaisuuden kehittämisen lisäksi Helsingin kaupunki tavoittelee omien tilojensa yhteiskäytön lisäämistä. Tavoitteena on myös helpottaa kaupungin tilojen varaamista.

”Meillä on esimerkiksi varaamopalvelu, jonka kautta voi varata esimerkiksi kirjastojen tiloja. Mutta muilla toimialoilla saattaa olla omia varausjärjestelmiä. Tavoitteena on yhtenäistää ne kaikki yhteen samaan varaamopalveluun, jolloin tilojen varaaminen helpottuu asukkaille”, Silberstein kertoo.

”Tavoitteenamme myös on, että jatkossa kun rakennetaan uusia palvelurakennuksia tai korjataan olemassa olevia, niin niille laaditaan yhtenäiset suunnitteluohjeet, joissa huomioidaan yhteiskäyttötilojen mahdollisuus. Näin saamme vielä enemmän tiloja yhteiskäytön piiriin”, jatkaa Silberstein.

Katso myös uutisinsertit:

Helsingin kaupunki tuottaa kiertotalouspalveluja
Uusix luo kierrätysmateriaalista uutta – myymälät ovat jälleen auki

Teksti ja kuvat: Tuija Tervo
Artikkelikuva: Shirley Hirst, Bixabay