Pääradan varrella sijaitsevassa Oulunkylässä asuu noin 23 000 ihmistä ( KUVA: Wikipedia)

Raide-jokerin puolen välin tienoilla sijaitsevassa pientalovaltaisessa Oulunkylässä kriisitilanteiden varautuminen rakentuu asukkaiden omatoimiseen varautumiseen.

Pääradan varrella sijaitsevassa Oulunkylässä asuu noin 23 000 ihmistä. Alue on pientalovaltainen. Alueen väestönsuojelun varautuminen on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen varautumispäällikkö Andreas Schneiderin mukaan pääosin hyvällä tolalla, hän tuo kuitenkin sen esiin, että pientaloalueilla kaikille asukkaille välttämättä löydy väestönsuojapaikkaa omalta alueelta. Heitä varten on olemassa omat evakuointisuunnitelmat. Varautumispäällikkö korostaa, että koko Helsingin kaupungissa on hyvin väestösuojapaikkoja verrattuna kaupungin asukaslukuun. Hänen mukaansa nämä paikat eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti ympäri kaupunkia.

Taloyhtiöt ratkaisevassa roolissa

Varautumispäällikkö Andreas Schneiderin nostaa esille taloyhtiöiden oleellisen aseman Oulunkylän alueen väestönsuojelussa. Jokaisella tarpeeksi suurella taloyhtiöllä tulee olla pelastussuunnitelma, josta ilmenee väestönsuoja kyseisen yhtiön asukkaille. Varautumispäällikkö Schneider sanoo, että “joskus suojeluhenkilö vain nimetään taloyhtiössä, eikä hän ota selvää varsinaisesta tehtävästään”. Hän tuo esille myös havainnon, että suojeluhenkilöille tarkoitettuun koulutuksiin osallistujamäärät ovat pudonneet vuoden 2012 pelastuslain uudistamisen myötä, kun asian velvoittavuus väheni. 

Kolmessa vuorokaudessa väestönsuojat käyttöön

Kriisin sattuessa väestönsuojien tulee olla pelastuslain mukaan kolmessa vuorokaudessa käyttökunnossa siitä kun määräys on annettu. Normaalioloissa monet väestönsuojat ovat muussa käytössä, niissä on esimerkiksi varastoja ja liikuntatiloja. Varautumispäällikkö Schneider kertoo, että Suomessa väestönsuojia käytetään normaalioloissa poikkeuksellisen paljon muuhun, monissa muissa maissa ne ovat tyhjillään odottamassa mahdollista kriisitilannetta. Schneider tuo esiin sen, että ”on utopiaa, että kaikki väestönsuojat olisivat käytännössä käytössä vaaditussa 72 tunnissa”. Hän lisää, että toki tähän aikarajaan pyritään ja koetetaan mahdollisimman hyvin se saavuttaa erilaisin varautumis- ja koulutustavoin. 

Oulunkylän muuttuva ympäristö

Näkyvä muutos Oulunkylän alueella on sinne parhaillaan rakennettava Raide-Jokeri. Tämä suuri rakennushanke näkyy jo nyt monin tavoin Oulunkylän alueen muuttuneissa liikennejärjestelyissä. Varautumispäällikkö Schneider kertoo, että Raide-Jokerin osalta väestönsuojelu on otettu huomioon. Tällaisia käytännön asioita ovat muun muassa Raide-Jokerin asemakohtaiset väestönsuojat. Oulunkylän ympäristön muuttuessakin, niin Schneider korostaa erityisesti asukkaiden omatoimista varautumista väestönsuojeluun. Hän tuo esiin myös hyvän yhteistyön monien tahojen kesken väestönsuojeluun liittyen. Varsinaisen laajamittaisen koko kaupungin käytännön väestönsuojeluharjoituksen toteuttamisen varautumispäällikkö Schneider toteaa olevan totta vain väestönsuojeluasiaan uskovien ajatuksissa.

Teksti ja artikkelikuva: Lauri Koivisto