Sanna Tiivola luotsaa Vailla vakinaista asuntoa ry:tä, joka ylläpitää muun muassa Vepa-päiväkeskusta Sörnäisissä. Vepan toimintaa pyöritetään kolmen työntekijän voimin.

Asunnottomien asioiden etujen ajaminen on ollut Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtajalle Sanna Tiivolalle luontevaa lapsuudesta lähtien. Hän uskoo, että jokaisella on oikeus hyvään elämään. Asunnottomien asemaa Tiivola parantaisi saavutettavilla asunnoilla, matalan kynnyksen palveluilla ja riittävällä toimeentulolla.

Sanna Tiivolalla on pitkät juuret asunnottomien parissa työskentelystä. Hän on toiminut Vailla vakinaista asuntoa (Vva) ry:n toiminnanjohtajana 14 vuotta. Tätä ennen hän toimi järjestössä pari vuotta esimiehenä ja Helsingin kaupungilla erilaisissa asunnottomuuteen liittyvissä tehtävissä. Ensimmäiset kokemukset kodittomien kanssa työskentelystä Tiivolalla on jo lapsuudesta.

– Isäni työskenteli Helsingin ensimmäisessä asunnottomien yömajassa Lepakkoluolassa ja siirtyi sieltä Suojapirtti ry:hyn työntekijäksi. Ihan pienestä lapsesta saakka pyörin hänen työpaikallansa ja myöhemmin teininä olin siellä töissä siivoamassa, keittiössä ja ohjaajanakin, Tiivola muistelee.

Uusi alku on oltava kaikille mahdollista

Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset vaikuttivat Tiivolan arvomaailmaan. Hänen näkemyksensä mukaan ihmiset ovat kaikki samanarvoisia. Taustansa ansiosta asunnottomien asioiden parissa työskentely on ollut Tiivolalle myös luontevaa.

– Ihmiset usein sanovat minulle, kuinka kurjaa työtä teen. Mielestäni työni ei ole ollenkaan kurjaa, sillä voimme auttaa ihmisiä. Palkitsevinta tässä työssä on se, että näkee, kun ihmiset saavat apua, Tiivola sanoo.

Tiivola haluaa puolustaa niitä ihmisiä, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa ja jotka eivät pidä ääntä itsestään.

– Ei haittaa, vaikka ihminen on epäonnistunut elämässään joillakin kriteereillä. Mielestäni kaikilla on oltava mahdollisuus uuteen alkuun ja hyvään elämään. Ja ne mahdollisuudet on tarjottava kaikille, sanoo Tiivola.

– Vepaan ovat kaikki tervetulleita sellaisina kuin he ovat. Koronaepidemian aikana Vepassa on keskitytty auttamaan kaduilla asuvia asunnottomia, Tiivola kertoo.

Asunnottomien auttaminen vaatii yksilöllistä työtä

Kolme tärkeintä asiaa, joilla asunnottomien asemaa Suomessa parannettaisiin, ovat Tiivolan mielestä kohtuuhintaiset ja saavutettavat asunnot, matalan kynnyksen palvelut ja kaikille riittävä toimeentulo.

– Saavutettavilla asunnoilla tarkoitan sitä, että täytyy olla tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja myös ihmisryhmille, joilla ei ole luottotietoja eikä tuloja, Tiivola avaa.

– Asunnottomille on oltava lisäksi tarjolla matalan kynnyksen palveluita, jotka ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina kaikissa isoimmissa kasvukeskuksissa. Avunsaantipaikkojen tulee olla sellaisia, että ihmiset kokevat olevansa sinne tervetulleita sellaisina kuin he ovat. Ettei heille tule sellainen tunne, että heitä syrjitään, kertoo Tiivola.

– Kaduilla asuvia autetaan parhaiten yksilöllisellä työllä jalkautumalla kaduille, joissa heidät kohdataan heidän omalla reviirillään, silloin kuin se heille sopii. Avun tarjoajan on ensin voitettava autettavan luottamus, ennen kuin hän voi ehdottaa apua, Tiivola jatkaa.

– Kolmanneksi asunnottomien asemaa parannettaisiin kohtuullisella toimeentulolla. Toimeentulon pitäisi olla turvattu riippumatta siitä pystyykö tekemään palkkatyötä. Meillä on ihmisiä, jotka ovat niin sairaita, että he eivät kykene tekemään töitä, Tiivola lisää.

Teksti ja kuvat: Tuija Tervo