Uudellamaalla toimiva Pienperheyhdistys järjestää mieskaveritoimintaa Helsingissä yksinhuoltajaäitien lapsille. Toiminnan tarkoituksena on löytää isättömälle lapselle pitkäaikainen kaveri miehestä, jonka kanssa jakaa elämää.

Tilastokeskuksen mukaan Helsingissä asuu yksinhuoltajina 16 000 naista, kun taas miespuolisia yksinhuoltajia on noin kaksi tuhatta. Tilastokeskuksen esittämien lukujen perusteella mieskavereille on selvästi tarvetta. Noin kolmasosa lapsista, joiden toinen vanhempi asuu eri paikassa, ei koskaan tapaa toista vanhempaansa. Pienperheyhdistyksen mieskaveritoiminnan valtakunnallisen koordinaattori Kaisli Syrjäsen mukaan tarve mieskavereille on etenkin niillä isättömillä lapsilla, joilla ei ole miestä elämässä luonnollisesti kuten sukulaista tai perheen lähipiirissä vaikuttavaa miestä.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Miten mieskaveritoiminta sai alkunsa ja millaista se on? Haastattelimme mieskaveritoiminnan valtakunnallista koordinaattoria Kaisli Syrjästä sekä Reko-Aleksi Renvikiä, jolla on kohta kymmenen vuoden kokemus mieskaverina toimimisesta. VIDEO: Jani Koivukangas
Kaveruus voi kestää läpi elämän

Tavoitteena mieskaveritoiminnassa on saada pitkäaikaisia, tavallisia ja tasavertaisia ihmissuhteita mieskaverien ja lapsien välille. Syrjäsen mukaan äidit ovat olleet todella kiitollisia ja iloisia, että heidän lastensa kanssa vietetään pyyteetöntä aikaa ja kaverisuhde on lasten oma ihmissuhde eikä äidin kautta elämään tullut ystävyyssuhde. Mieskaveruus mahdollistaa lapselle uusien asioiden oppimista ja kokemista.

Pienperheyhdistyksen tekemien vuosittaisten tutkimusten mukaan monet toimintaan osallistuvat miehet hakevat mieskaveritoiminnasta lapsen näkökulmaa omaan elämäänsä. Monesti mieskaverina toimivilla miehillä ei myöskään vielä ole omia lapsia tai heidän omat lapsensa eivät ole enää niin pieniä, joten aikaa mieskaveritoimintaan on syntynyt luonnostaan.

Omien lasten saaminen ei ole ollut esteenä mieskaverina toimivalla Reko-Aleksi Renvikilla, jonka kaverisuhde Kostin kanssa on kestänyt pian jo kymmenen vuotta. Renvik kuvailee mieskaveritoimintaa hyvin antoisana matkana, jonka aloitusta hän kerkesi pohtia pitkään. Oikea-aikaisuus mieskaveritoiminnan aloittamisessa on hyvin tärkeää, jotta ystävyyssuhteen pohjan rakentamiselle jää varmasti riittävästi aikaa.

Etenkin pienten lasten kohdalla luottamuksen rakentaminen alussa on hyvin tärkeää, jotta lapsi ei koe mieskaveria liian etäiseksi henkilöksi. Pienperheyhdistyksen suositus on, että mieskaveritoimintaan mukaan lähtevät miehet voisivat viettää lapsen kanssa aikaa vähintään kerran kuukaudessa. Tärkeintä on löytää rytmi ja säännöllisyys kaikkien osapuolten aikatauluihin. Stereotyyppistä mieskaveria ei ole olemassa, vaan mukaan voi hakea jokainen toiminnasta kiinnostunut mies omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti.

Seuraava mieskaverikoulutus alkaa 25.10.2023

Koulutus järjestetään Pienperheyhdistyksen tiloissa Herttoniemessä. Koulutuksessa käydään läpi taustaorganisaation toimintaa ja keskustellaan mieskaveritoiminnan periaatteista, omista lapsuusmuistoista, aikuiseksi kasvamisesta sekä omakohtaisista kokemuksista omien isien ja muiden aikuisten miesten kanssa. Kaikki kurssilaiset haastatellaan ja heidän rikostaustaote tarkastetaan. Koulutus on kestoltaan yhteensä 15 tuntia.

Lisätietoja mieskaveritoiminnasta: https://www.mieskaverit.fi/lahde-mieskaveriksi/