Merihaassa vapautuu tilaa uudisrakentamiselle Kruunusillat-pikaraitiotien valmistuessa. Hankkeen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2028.

Muutostöitä ovat toivoneet myös kiinteistön- ja tontinomistajat. Asukkaat puolestaan haluaisivat lisää viheralueita ja oleskelupaikkoja. 

Kuvaa Merihaasta / Kuva: Mia Åhlvik

Helsingin kaupunki järjesti 12. – 14. Syyskuuta Merihaassa pop-up-pisteen, jossa oli mahdollista tutustua Merihaan kehityssuunnitelmiin ja antaa niistä palautetta. Kaupunkikanava haastatteli Helsingin kaupungin asemakaavoituksesta vastaavaa arkkitehtia Irene Siljamaa sekä Merihaan asukkaita. 

Merihaan suunnitelmia voi kommentoida vielä tämän viikon

Netissä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä 30.9 asti. Suunnitelmat ovat alustavia visioita siitä, miten aluetta voitaisiin kehittää. Open Cities Plannerissa on nähtävillä kolme eri vaihtoehtoa, joissa esitetään erilaisia suunnitelmia laajuuden ja sijainnin suhteen. Palautteet käsitellään yhdessä verkkokyselyssä saatujen vastausten kanssa.

Artikkelikuva: Mia Åhlvik