Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmä ehdottaa tupakoinnin ikärajan nostamista 20 ikävuoteen. 

Tupakkatuotteita, nikotiininesteitä ja nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita ei saisi ehdotuksen mukaan myydä, muutoin luovuttaa tai välittää alle 20-vuotiaalle.

Samalla näiden tuotteiden maahantuonti- ja hallussapitokiellon ikäraja nostettaisiin 20 vuoteen. Sen sijaan tupakkalain alaisten nikotiinia sisältämättömien tuotteiden, kuten tupakointivälineiden, ikäraja säilyisi 18 vuodessa.

Ehdotettuihin tupakkalain muutoksiin kuuluu myös esimerkiksi ravitsemusliikkeiden tupakointitilojen poistaminen sekä tupakoinnin kieltäminen näiden liikkeiden terasseilla.

Nämä kaikki tiedot selviävät ministeriön raportista, jossa on kuvailtu myös useita muita työryhmän esittämiä toimenpide-ehdotuksia tupakoinnin rajoittamiseksi.

Työryhmän tehtävänä oli siis tehdä ehdotuksia lakimuutoksiksi, jotka tukevat Suomea luopumaan tupakka- ja nikotiinituotteista vuoteen 2030 mennessä.

Kova kolaus nuuskan tuojille: matkustajatuonti kiellettäisiin kokonaan

Tupakka- ja nikotiinituotteiden matkustajatuontia rajoitettaisiin työryhmän muistiinpanoissa merkittävästi. Nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan matkustajatuonti kiellettäisiin kokonaan.

Verovapaasti EU:n ulkopuolelta tuotavien savukkeiden määrää rajoitettaisiin nykyisestä 200 savukkeesta 40 savukkeeseen. Myös verovapaasti tuotavien sikarien määrä putoaisi 50:stä 10 kappaleeseen.

Pikkusikareiden verovapaa matkustajatuonti EU:n ulkopuolelta rajoitettaisiin 100 kappaleesta 20 kappaleeseen. Verovapaa piippu-, vesipiippu- ja savuketupakan matkustajatuonti EU:n ulkopuolelta vähenisi nykyisestä 250 grammasta 50 grammaan.

Vuokra-asunnoissa tupakointi loppuisi myös kuin seinään

Esimerkiksi uusissa vuokrasuhteissa olisi lähtökohtainen tupakointikielto asunnossa, sekä siihen kuuluvalla parvekkeella sekä ulkotiloissa.

Asuntoyhteisöt saisivat myös päättää tupakointikiellosta huoneistoissa, parvekkeilla ja asukkaiden käytössä olevissa ulkotiloissa. Kielto olisi mahdollinen, jos savua voi kulkeutua muiden asukkaiden tiloihin muuten kuin poikkeuksellisesti.

Seurauksia tupakointikieltojen rikkomisesta tiukennettaisiin rajusti. Asunnon hallintaan otto asunto-osakeyhtiöissä tulisi mahdolliseksi tupakointikieltojen rikkomisen perusteella. Tämä olisi mahdollista myös silloin, jos kyse on asuntoyhteisön itse päättämästä tupakointikiellosta.

Ehdotuksessa viranomaiselle annettaisiin mahdollisuus tahdonvastaiseen asunnontarkastukseen, jos pyrkimyksenä on selvittää tupakointikieltojen toistuva rikkominen.

Huvipuistoissa ja urheilupaikoilla tupruttelu pannaan

Raportissa on myös muita tupakointiin liittyviä rajoituksia.

Ulkotupakointikieltoja laajennettaisiin koskemaan esimerkiksi urheilukenttiä ja areenoita, kuten myös maauimaloita sekä huvipuistoja.

Liikuntalain ja nuorisolain perusteella myönnettävät valtionavustukset sidottaisiin tarkemmin yhteen tupakoinnin kitkemisen kanssa. Avustusten myöntämisen eri tahoille yksi arviointikriteeri olisi sitoutuminen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisemiseen.

Teksti: Antti Kurhinen
Kuva: Pixabay