“KAMALAA!”, “sain traumoja”, “opin lähinnä kuinka hitaasti kellon viisarit liikkuvat”, kuvailevat monet entiset musiikin opiskelijat lapsuuden kokemuksiaan musiikin teoriatunneista. Helsingin Pop & Jazz Konservatorion koulutuspäällikkö ja muusikko Katariina Virtanen on julkaissut Jyväskylän yliopistossa väitöskirjan, jonka mukaan opinnoista on kuitenkin mahdollista saada yhdessä tekemisen ja teknologian avulla teini-ikäisille mielekkäitä, jopa hauskoja.

Tutkimuksessa 11–15-vuotiaiden nuorten opetuksen välineenä musiikkiopistossa käytettiin iPad-laitteita ja musiikintekosovelluksia, kuten GarageBandia. Opiskelu tapahtui pienryhmissä ja korosti yhteistoiminnallisuutta. Yhteistoiminnallisessa opetuksessa oppilaat työskentelevät yhteisen tavoitteen parissa, ja ryhmän sisäinen vuorovaikutus ja tiedonjako on tärkeää. Oppilaat loivat yhdessä sovellusten avulla muun muassa omia sävellyksiä ja pelasivat musiikin hahmottamiseen liittyviä pelejä. 

Väitöskirjatutkija ja Helsingin Pop & Jazz Konservatorion koulutuspäällikkö Katariina Virtanen KUVA: REETTA WINSTEN

Yhteistoiminnallinen iPad-työskentely pienryhmissä madalsi oppilaiden kynnystä kysymyksiin ja itseilmaisuun, minkä myötä heidän motivaationsa ja luovuutensa kehittyivät opetuksessa. Kykyjen esiintulo oli merkittävää erityisesti hiljaisempien oppilaiden kohdalla. Nuoret itse kokivat oppineensa opetuksessa paljon, ja huoltajilta saadun palautteen perusteella heidän innostuksensa opiskella hahmotusaineita kulkeutui kotiin asti omatoimisena harjoitteluna. iPad-laitteet antoivat kaikille myös tasapuolisen osallistumismahdollisuuden: soittotaidoista riippumatta oppilaiden oli mahdollista osallistua yhteissoittoon matalalla kynnyksellä. Väitöskirjan nimen osanakin toimiva erään oppilaan kommentti tiivistää tunnelmia: “Tää on ollut ihan paras mupevuosi mitä mulla on koskaan ollut. Hauskoin.“

Suomalaisten musiikkioppilaitosten tarjoama teoriaopetus on koettu usein pakolliseksi ja irralliseksi aineeksi soitonopetuksen ohessa, mikä on saanut osan nuorista lopettamaan soittoharrastuksen kokonaan. Musiikin teoria ja hahmottaminen ovat kuitenkin keskeinen osa musiikin opiskelua ja taitotason laajamittaista kehittymistä, jonka vuoksi opetustapojen on tärkeää tukea erityisesti nuorten oppilaiden kiinnostusta ja motivaatiota.

Katso Katariina Virtasen ja Pop & Jazz Konservatorion rehtorin Janne Murton haastattelu alta:

Teksti: Kaisu Koivisto
Kuvat ja video: Reetta Winsten