Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tuore kuntakysely kertoo, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä noin 14 prosentilla on enemmän asiakkaita kuin mitä laissa määritelty enimmäismäärä on. Lain mukaan yksittäisellä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta.

Kysely toteutettiin marraskuussa, jolloin kokoaikaisia sosiaalityöntekijöitä oli 1200. Näin ollen enimmäismäärä ylittyi 176:n työntekijän kohdalla.

Suurimmassa osassa maata enimmäismäärät eivät ylittyneet. 

Kyselyn onnistuja oli Etelä-Karjala, jossa yhdellä sosiaalityöntekijällä oli keskimäärin 13 lasta asiakkaana, kun koko maan keskiarvo on 28 lasta. Etelä-Karjalassa lastensuojelusta on vastannut jo useamman vuoden maakuntatasoinen kuntayhtymä, Eksote.

”Eksotessa on pitkäjänteisesti kehitetty sekä perustason sosiaali- ja terveydenhuollon lapsiperhepalveluita että hyvää työkulttuuria. Alueen lapsiperhepalveluissa vaikuttaakin olevan hyvän kierre, joka heijastuu myös muihin lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaaviin tilastoihin”, kertoi THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka.

Synkimmät luvut löytyy Pohjanmaalta: 54 prosentilla lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä oli enemmän kuin 35 asiakasta. Päijät-Hämeessä luku oli 46 prosenttia. Kolmantena oli Satakunta, jossa 34 prosentilla työntekijöistä oli liikaa asiakkaita.

Monet kunnat ja kuntayhtymät ovat raportoineet sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksista. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tehtävistä oli avoinna 12 prosenttia. 

1.1.2022 asteittain voimaan tulevan lakimuutoksen mukaan vuodesta 2024 alkaen työntekijällä saa olla asiakkaita enintään 30.

Teksti: Iisakki Kuronen
Kuva: Pixnio.com