Helsingin luonnonsuojeluyhdistys arvostaa Töölönlahtea luontokohteena ja virkistysalueena, ja toivoo, että se voisi pysyä luonnontilassa jatkossakin.

– Töölönlahdella on hämmästyttävän hienot luontoarvot ihan kaupungin sydämessä. Kun vesi on nyt puhdistunut, siellä pesii muun muassa nokikanoja ja silkkiuikkuja. Lahti on matala ja siellä on runsaasti ravintoa, joten siellä näkee monia lajeja pysähtymässä – muuttoaikoina voi nähdä jopa satoja vesilintuja, kertoo Antti Halkka, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, Helsyn, puheenjohtaja.

Luonnonsuojelujärjestöt toivoisivat, että Töölönlahti voisi pysyä luonnontilassa jatkossakin.
Suhtaudumme ehdottoman kielteisesti rantojen rakentamiseen. Töölönlahti on tärkeä sekä luonnolle että kaupunkilaisille virkistyskohteena ja luonnon näyteikkunana, Halkka painottaa.

Helsyn puheenjohtaja Antti Halkka ja järjestösihteeri Emilia Pippola pitävät Töölönlahtea mahtavana ulkoilupaikkana. – Helsyn sivuilla olevat retket ovat avoimia kaikille, Pippola vinkkaa.

Padon rakentaminen surettaisi

Halkan mielestä Töölönlahden suojelu olisi tärkeää, jotta luontoarvot varmasti säästyvät.
– Se on niin keskeisellä paikalla, että moni taho haluaisi suunnitella sinne rakentamista. Toistaiseksi hankkeet ovat kariutuneet.

Luontoyhdistykset ja paikalliset luontoharrastajat ovat saaneet estettyä tapahtumajärjestämistä lintujen pesimisaikana. Konserttien äänet ja ihmismassat olisivat huono idea rantojen pesimäpuuhille.

Jo suunniteltu ja budjetoitu patohanke saa miehen murheelliseksi:
–  Pato olisi huono asia. Töölönlahti ei ole enää entisensä, jos se ei hengitä meren tahtiin.

Helsinki kansalliseksi kaupunkipuistoksi?

Helsingin kaupunki harkitsee Kansallisten kaupunkipuistojen -verkostoon hakemista. Statuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta siihen myöntää tai hylkää Ympäristöministeriö. Verkostossa on tällä hetkellä jo yksitoista Suomen kaupunkia. Kansalliseksi kaupunkipuistoksi voi päästä kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki on sitoutunut.

– Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike edistää mahdollisimman laajan kaupunkipuiston saamista Helsinkiin. Liikkeessä on myös monia järjestöjä mukana niin kuin Helsykin. Helsingin hankkeessa Keskuspuisto ja Haltiala muodostaisivat ehdotetun alueen ytimen, Töölönlahti olisi looginen jatke tälle, ja toivottavasti pääsee mukaan, järjestösihteeri Emilia Pippola Helsystä sanoo.

Pippola mainitsee, että kansallisen kaupunkipuiston sisällä voi olla myös luonnonsuojelualueita.

– Töölönlahden alueen kaupunginosayhdistykset sekä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys etsivät parhaillaan keinoja Töölönlahden alueen suojelun edistämiseksi.

– Itselleni Töölönlahti oli luontokohteena erityisen tärkeä keväällä 2012, kun esikoiseni oli vauva ja asuimme Kalliossa. Usein lähdin vaunujen kanssa hengähtämään Töölönlahden luontoon. Kiersin aina koko lahden, kun tulin ensin Kallion puolelta rautatien yli kävelysiltaa pitkin.

Rakentamisen ja luonnon liitto yhteensovitettavissa

Helsinkiin muuttaa koko ajan lisää väkeä. Miten rakentaminen ja asuminen pitäisi Antti Halkan mielestä ratkaista Helsingissä, kun kaikkia luontoalueita ei pystytä säästämään?

– Helsyn mielestä on täysin mahdollista rakentaa niin paljon kuin kasvu edellyttää rakentamatta luontoalueille. Korkea rakentaminen on yleisesti ottaen parempi vaihtoehto. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä esitimme eri vaihtoehtoja. Roihuvuoren ja Herttoniemen teollisuusalueelle voitaisiin rakentaa, samoin Jätkäsaaren ja Kalasataman rakentaminen on ok. Sen sijaan arvoalueet, kuten Töölönlahti, tulisi jättää rauhaan.

– Ei ymmärretä, millainen luontokohde on kaupungin sydämessä! Kun Töölönlahtea kiertää, niin näkee, kuinka helsinkiläiset nauttivat siitä. Kaupunki ei tunnu täysin ymmärtävän sen arvoa. 

Halkko asuu itse Töölössä ja käy lahdella usein ihailemassa lintuja.
– Puut alkavat vihertää, ja kohta laululinnuista tulevat satakielet. Töölönlahti tarjoaa joka kerta jotain uutta nähtävää. 

Töölönlahdella liikkuu monelle tuttu ja tykätty valkoinen, leugistinen sinisorsa; Halkka kutsuu sitä tuttavallisemmin Repeksi. Sorsan valkea väri johtuu geenivirheestä.

TEKSTI JA KUVAT: MARJU HULTTINEN

Töölönlahti aiotaan padota

Linturetkiä Töölönlahdelle

Lisätietoja Kansalliset kaupunkipuistot -verkostosta:
https://kansallisetkaupunkipuistot.fi/

Helsyn järjestämät luontoretket ja muut tapahtumat:
www.sll.fi/helsinki/mita-teemme/retkitoiminta/

Lisätietoja Kansalliset kaupunkipuistot -verkostosta:
https://kansallisetkaupunkipuistot.fi/

Helsyn järjestämät luontoretket ja muut tapahtumat:
www.sll.fi/helsinki/mita-teemme/retkitoiminta/