Kokoomuksen pormestariehdokas vaihtui kesken Boss of HEL -ohjelman kuvausten. Kirsi Pihan luovuttua ehdokkuudesta pormestarikisaan lähti mukaan Juhana Vartiainen.

Tänään julkaistavassa Boss of HEL -kuntavaaliohjelmassa puhutaan politiikasta nuorten aikuisten näkökulmasta ja esitellään kaikki Helsingin kaupungin pormestariehdokkaat. Boss of HEL on ohjelma nuorilta aikuisilta nuorille aikuisille.

Viime kuntavaaleissa 2017 vain harva nuori aikuinen kävi vaaliuurnilla. Äänestysikäisistä alle 25-vuotiaista äänesti ainoastaan 30 prosenttia. 25–34-vuotiaiden äänestysprosentti oli hivenen parempi, mutta sekin jäi vain 40:een.

Nämä karut luvut innoittivat 21-vuotiasta Victor Plansonia ja 24-vuotiasta Juuso Pikkaraista tekemään vaaliohjelman nuorille aikuisille. Pikkarainen ja Planson ovat Boss of HEL -ohjelman toimittajia.

”Nuoret aikuiset eivät koe, että politiikka ja etenkin kunnallispolitiikka koskee heitä. Heistä tuntuu siltä, että politiikassa ei puhuta asioista, jotka ovat heille tärkeitä. Poliitikot puhuvat kielellä, joka ei ole kohdistettu heille. Se on surullista, miten pieni osa nuorista aikuisista äänestää esimerkiksi kuntavaaleissa tai vaaleissa ylipäätänsä,” sanoo Pikkarainen.

”Nuorten äänestysaktiivisuus pitäisi olla korkeampi ja asialle pitää tehdä pikku hiljaa jotakin. Sytyin ohjelman ideasta, koska kuulun kohderyhmään. Näin ollen pystyn tekemään ohjelman tavalla, jolla aihe saadaan ikäisiäni lähestyttävämmäksi,” kertoo Planson.

”Ohjelman idea on saada nuoret aikuiset tajuamaan, että politiikka ei ole mitään vanhojen pappojen juttuja. Nuoret voivat osallistua siihen. Osallistumiseen ei tarvita mitään koulutusta, eikä mitään sen tarkempaa kokemusta. Pitää vain olla kiinnostunut ja huolissaan omasta tulevaisuudestaan ja sitä kautta tehdä pieniä päätöksiä yhdessä. Meitä nuoria aikuisia on aika paljon, ja kun kaikki alamme kiinnostua, saamme aikaan hyvää muutosta,” Planson painottaa.

Boss of HEL on äänitorvi nuorille aikuisille

Boss of HEL -ohjelmassa kuntavaaleja lähestytään Helsingin pormestariehdokkaiden esittelyjen kautta ja kannustetaan nuoria aikuisia käyttämään äänioikeuttaan. Ohjelmaan haastateltiin kaikki kymmenen pormestariehdokasta.

Koska ohjelmassa halutaan nostaa nuorten aikuisten ääni kuuluville, sen teko aloitettiin gallup-haastatteluilla, joilla kerättiin nuorten aikuisten kysymyksiä ja väitteitä pormestariehdokkaille. Toimittajat Pikkarainen ja Planson välittivät kysymykset ja väitteet ehdokkaille.

Ohjelman päämääränä on olla, paitsi nuoria aikuisia kiinnostava asiaohjelma myös viihdyttää.

”Ohjelma antaa selkeää osviittaa ja tietoa siitä, että mitä mieltä eri poliitikot ovat eri asioista. Toiseksi se on hauska. Sitä voi katsoa ihan vain huvikseen ja siinä samalla sitten oppia asioita,” Pikkarainen sanoo.

”Ohjelma kannattaa katsoa sen takia, että se on aika ainutlaatuinen ohjelma nuorilta aikuisilta nuorille aikuisille. Tällaista ohjelmaa ei ole aikaisemmin tehty. Se on viihdyttävä ohjelma, jolla on jokin isompi tarkoitus,” Planson kuvailee.

”Boss of HEL on myös suoran demokratian työkalu. Se on äänitorvi nuorille aikuisille,” tiivistää Pikkarainen.

Boss of HEL -ohjelman tekijät Juuso Pikkarainen, Lasse Keskinen ja Victor Planson opiskelevat Laajasalon opiston mediakoulutuksessa.

Ohjelma painostaa päättäjiä toimimaan

Boss of HEL -ohjelmaan tehdyn gallupin perusteella nuoria aikuisia huolestuttaa asumisen kalleus Helsingissä. Useat halusivat tietää, mitä pormestariehdokkaat aikoivat tehdä sen eteen, että kaupungista löytyisi huokeampia asuntoja. Koronasta johtuva poikkeustilanne kuului myös nuorten aikuisten huolenaiheissa, sillä päättäjiltä toivottiin kiinnostusta nuorten hyvinvointiin.

”Kaikkein yleisimmät kysymykset ehdokkaille liittyivät asumisen hintaan ja nuorten mielenterveyteen. Yleisesti ottaen gallupissa ilmeni myös turhautuminen poliittiseen ja kunnallispoliittiseen järjestelmään ja nuorten rooliin siinä. Haluttiin tietää, miten nuorten ääni saataisiin paremmin kuuluviin Helsingin kaupungin päätöksenteossa,” kertoo Pikkarainen.

Pikkaraisen ja Plansonin mielestä pormestariehdokkaat osasivat kyllä vastata nuorten kysymyksiin, mutta se, mitä asioille tehdään, jää tulevaisuudessa nähtäväksi.

”Mielestäni tämä ohjelma on hyvällä tavalla painostustyökalu. Nyt, kun pormestariehdokkaat ovat julkisesti luvanneet tehdä asioille jotakin, niin se luo heille painetta toimia lupaustensa mukaisesti,” Planson sanoo.

Boss of HEL on katsottavissa Kaupunki.TV:n Youtube-kanavalla osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCgTtgHDSgGhV9xK6g6ZWZ3Q/videos

Kaupunki.TV on Laajasalon opiston mediakoulutuksen opiskelijoiden kanava. Ohjelman kuvaamisesta vastasivat Lasse Keskinen, Victor Planson ja Juuso Pikkarainen. Ohjaajana, leikkaajana ja vastaavana käsikirjoittajana toimi Juuso Pikkarainen ja tuottajana Tuija Tervo. Lisäksi ohjelman suunnitteluun osallistuivat Leo Kirjonen ja Mikko Reitti.

Teksti ja kuvat: Tuija Tervo