Mahdollisen sähköpulan sattuessa työpaikalta saatetaan katkaista sähköt. Työsuojeluviranomainen muistuttaa aluehallintoviraston tänään 13. tammikuuta  julkaistussa raportissa, että työnantajien tulee arvioida turvallisuusriskit hyvissä ajoin etukäteen.

Asiantuntiat kehottaa kiinnittämään huomiota erityisesti pelastautumiseen ja ensiapuun työpaikalla. Työpaikalle tulisi nimetä ensiapu- sekä pelastushenkilöt nimeltä ja henkilöstölle on annettava riittävät ohjeet.

Oleellista on ovien, porttien ja hissien toiminta. Myös valaistukseen ja sen riittävyyteen, sekä ilmanvaihdon toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota. Perusvaatimuksia ovat hätäpoistumisreittien valaistus ja esteettömyys.

Ohjeita sähkökatkon sattuessa: 

  • Sammuta kaikki työkoneet ja tulipaloriskin aiheuttavat laitteet 
  • Sähkökatkon tullessa poistumistievalaistus toimii enintään kahden tunnin ajan. On suositeltavaa poistua rakennuksesta turvallisuussyistä, jos sähkökatkon pituudesta ei ole tietoa tai sen tiedetään kestävän yli kaksi tuntia.
  • Tiloista ja rakennuksista poistuminen on aina mahdollista, vaikka sähköinen kulunvalvonta ja sähkölukot eivät toimisi. Huomioi, että et välttämättä pääse takaisin sisään tilaan tai rakennukseen sieltä poistuttuasi. 
  • Kun poistut rakennuksesta sähkökatkon aikana varmista, että ovet menevät kiinni, jolloin asiattomat henkilöt eivät pääse sisään.
  • Huomioi myös, että et ehkä pääse pysäköintihallista pois autolla, sillä hallien automaattiovet eivät välttämättä aukea. 

Lähde ohjeisiin sähkökatkon sattuessa: www.valtioneuvosto.fi

Kuvituskuva.

Teksti ja kuvat: Sanni Wallen