Tiedustelimme helsinkiläisiltä fyysisten äänitallenteiden (CD, LP, kasetti) kuuntelijoilta heidän kulutustottumuksistaan.

Suunnittelu, kuvaus & editointi: Siiri Laakkonen
Toimittaja: Sasu Wallenius