Maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä on kantaväestöä suurempi riski joutua asunnottomaksi. Vuoden 2023 lopussa miltei neljännes asunnottomista oli maahanmuuttajia. Moniheli ry:n Katto-toiminnan tarkoitus on maahan muuttaneiden asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Moniheli ry on valtakunnallinen kotoutumistyön järjestöverkosto, jossa on 150 jäsenjärjestöä.

Päivi Al-Tameemi työskentelee Moniheli ry:n Katto-toiminnan päällikkönä. Katto-toiminnan tarkoituksena Al-Tameemi kertoo olevan vieraskielisten ja maahan muuttaneiden asumisen edellytysten edistäminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Käytännössä Katto-toiminta tukee asiakkaitaan asunnon etsimisessä usealla eri kielellä, jakaa tietoa asumisesta, järjestää koulutusta ammattilaisille sekä tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Katto-toiminta on yksi Moniheli ry:n toiminnoista. 

Al-Tameemin mukaan vieraskielisillä ja maahanmuuttajataustaisilla voi olla hyvin erilaiset edellytykset toimia yhteiskunnassa kuin kantaväestöllä. Mahdollisen kirjoitus- tai lukutaidottomuuden lisäksi voi olla haasteita ymmärtää palveluja ja verkostoja, mistä saada apua. Maahanmuuttajat kohtaavat myös ennakkoluuloja, syrjintää ja petoksenomaisesti toimivia välittäjiä vuokra-asuntomarkkinoilla. Muun muassa näistä syistä heillä onkin kantaväestöä suurempi riski joutua asunnottomaksi.  

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen laatiman selvityksen mukaan Suomessa oli vuoden 2023 lopussa 3429 asunnotonta. Miltei neljänneksellä heistä oli maahanmuuttajatausta. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä nousi 210 henkilöllä, mikä oli ensimmäinen kerta vuoden 2015 jälkeen, kun asunnottomien maahanmuuttajien määrä ei vähentynyt.  Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan maahanmuuttajien työmarkkina-asema on valtaväestöä heikompi. Kaikista työttömistä työnhakijoista ulkomaalaisia oli tammikuussa 2024 15%. Ulkomaalaistaustaisten työsuhteet ovat myös useammin osa- ja määräaikaisia.

Ympäristöministeriö asetti 7. helmikuuta 2024 ohjelman erityisesti pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä Suomesta. Pitkäaikaisasunnoton on ollut vähintään vuoden ilman asuntoa tai toistuvasti asunnottomana viimeisten kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan hallitus kaavailee asumis- ja toimeentulotuen heikennyksiä. Tukien leikkaukset huolettavat Al-Tameemia.

Miksi näin on ja miten leikkaukset voivat näkyä Katto-toiminnan asiakkaiden elämässä?
Kuuntele Päivi Al-Tameemin vastaus:

Kaupunkikanavan toimittaja haastatteli Päivi Al-Tameemia asunnottomuustoimijoiden järjestämässä Kadulle vai kotiin -mielenilmauksessa Kansalaistorilla helmikuun alussa.

Toimittaja: Irene Karlstedt

Tekstiä on korjattu 7.3.2024 klo 09:37: Katto-toiminta on osa Moniheli ry:n toimintaa, eikä osa Moniheli ry:n hanketoimintaa, kuten aiemmin kerrottiin.

Lue aiheesta lisää:
Asunnottomuusuhka koskettaa yhä useampaa

Suuri riski vapautua asunnottomaksi
Julkkiskummit antavat asunnottomuudelle kasvot