Työssä onnistuminen vaatii oikean motivaation. Tutkimusten mukaan korkea motivaatio saa aikaan sitoutuneita työntekijöitä, jotka suoriutuivat työssään muita paremmin ja jopa ylittävät omat tulostavoitteensa.  

Erotu joukosta – työntekijät motivoituvat eri asioista. Kuva: Viewpoint/Alamy.

Olipa kyse Maslow’n tarvehierarkiasta tai Hertzbergin motivaatio- ja hygienia-teoriasta, todisteet viittaavat menestymiseen sen perusteella, täyttyvätkö yksilölliset motivaatiotarpeet – eikä kyse ole välttämättä edes rahasta. Motivaatiotutkija James Salein mukaan työntekijät voidaan jakaa yhdeksään motivaatiotyyppiin, jotka tunnistamalla heidät voi johtaa menestymään työtehtävissään ja sitoutumaan organisaatioon entistä tehokkaammin.     

Puolustaja

Puolustaja tavoittelee turvallisuutta, ennustettavuutta ja vakautta. Hän pitää vakaista ja vakiintuneista ympäristöistä, joissa on selkeät roolit ja rutiinit. Puolustajien motivaatio edellyttää säännöllistä viestintää: johtajan kannattaa viestiä jatkuvasti uutisia organisaatiosta ja sen toiminnasta. Tarkkojen tietojen saaminen ja jatkuvuuden osoittaminen motivoi Puolustajia. Heille on hyvä kertoa selkeästi, mitä heiltä odotetaan, ja he tarvitsevat paljon tukea muutosten keskellä.  

Ystävä

Ystävät etsivät yhteenkuuluvuutta ja ystävyyssuhteita. He arvostavat yhteisöä, jossa on vahva tiimihenki, toimiva vuorovaikutus ja mahdollisuus auttaa muita. Ystävät ovat motivoituneita, kun he saavat tukea, ovat aktiivisesti mukana toiminnassa ja tulevat kuulluksi. Ystäville tulee luoda sosiaalinen työympäristö, koska he motivoituvat tapahtumista, henkilökohtaisesta lähestymistavasta ja ihmislähtöisestä kulttuurista.

Tähti

Tähdet haluavat tunnustusta, kunnioitusta ja arvostusta. He arvostavat näkyviä etuja, joiden tulee yhdistyä urakehitykseen ja mahdollisuuksiin loistaa. Tähtiä voi motivoida palkinnoilla ja julkisilla tunnustuksilla, joten heitä motivoidaan urakehityksen, mielekkäiden projektien ja selkeiden tavoitteiden kautta. He arvostavat kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista (tai ylittämistä) ja palkitsemista näkyvällä tavalla!

Ohjaaja

Ohjaaja etsii vaikutus- ja päätösvaltaa ihmisiin ja resursseihin. Nämä työntekijät motivoituvat johtotehtävistä, joissa on selkeät vastuut ja valta tehdä itsenäisiä päätöksiä.  Ohjaajat arvostavat hyviä titteleitä ja haluavat ohjata ja mentoroida muita. Nämä työntekijät motivoituvat sopivista haasteista, jotka antavat heille energiaa ja vauhtia. 

Rakentaja

Rakentaja arvostaa rahaa ja aineellista tyydytystä. He edellyttävät, että suoriutuminen ja palkitseminen ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa, joten he hakeutuvat ammatteihin, joissa on keskimääräistä korkeampi palkka. Rakentajat edellyttävät selkeää urapolkua, säännöllisiä edistymiskatsauksia ja vastuuta. Näiden työntekijöiden tavoitteet tulee yhdistää selkeisiin palkintoihin ja heille tulee antaa mahdollisuuksia kilpailla muiden kanssa.  

Asiantuntija

Asiantuntijat motivoituvat tiedon ja erikoistumisen kautta. He arvostavat osaamista ja ’tietotaitoa’ edellyttäviä rooleja, ja heitä motivoi ympäristö, jossa henkilökohtainen kehitys johtaa asiantuntemuksen viralliseen tunnustamiseen. Asiantuntijoille kehittyminen on kaikki kaikessa, ja he myös tarvitsevat mahdollisuuksia jakaa asiantuntemustaan muille sekä tilaisuuksia erikoistua kiinnostaviin alueisiin.

Innovoija

Innovoijat hakevat muutosta ja luovuutta. He pitävät ongelmanratkaisusta ja kehitystyöstä haastavissa ympäristöissä. Heidät kannattaa ottaa mukaan ideoimiseen ja antaa ongelmia ratkaistaviksi omaperäisyyttä vaativissa projekteissa. He odottavat palkintoa innovaatioistaan, eikä heitä saa unohtaa rutiinirooleihin pitkäksi aikaa. Mahdollisuus aivoriihiin ja luovuuteen takaa Innovoijien motivaation.

Vapaa sielu

Tämä työntekijä tavoittelee vapautta ja itsenäisyyttä. He haluavat hallita omaa aikaansa ja tehdä itsenäisiä päätöksiä oman harkintansa kautta. Vapaat sielut motivoituvat, kun heille annetaan yhtiön visio ja tavoitteet, ja sen jälkeen vapaus toimia itsenäisesti näitä kohti. Liialliset rajoitukset ja säännöt aiheuttavat Vapaissa sieluissa ahdistusta, vaikka työnteon rajat tulee määritellä hyvin ennen vapauden antamista.  

Mietiskelijä

Mietiskelijä hakee tarkoitusta ja haluaa muutosta. Nämä työntekijät motivoituvat määrätietoisista organisaatioista, oppimisesta ja huolenpitoon suuntautuneista projekteista, joihin liittyy kuluttajille suunnattuja mahdollisuuksia. Mietiskelijä motivoituu säännöllisestä palautteesta ja kiitoksista, ja he saavat virtaa yhdistämällä tavoitteensa laajemmin tiimin tai organisaation tavoitteisiin. Mietiskelijälle tulee antaa merkityksellisiä tehtäviä ja mahdollistaa vaihtelu tehtävien osalta.

Tyyppien tunnistaminen

Työntekijätyyppien tunnistamiseen on tarjolla erilaisia profilointityökaluja kuten motivaatiokarttoja, joiden avulla voidaan mitata käyttäytymisen taustalla olevia motivaatiotekijöitä.  Näiden työkalujen avulla johto pystyy ymmärtämään työntekijöitään paremmin ja sen kautta edesauttaa korkean suoritustason ja energian säilymistä työyhteisössä.    

(Lähde: The Guardian 17.5.2016: The nine types of employees – and how to motivate them. Carole Gaskell Johtajakonsultoinnin toimitusjohtaja, Full Potential Group).  

Kuvat: Pixabay & Viewpoint/Alamy