Viime päivinä paljon on puhuttanut poliisin toimet Elokapina-liikkeen mielenilmaukseen osallistuneita kohtaan. Mielenosoitus oli rauhanomainen, mutta sen tarkoitus oli vaikeuttaa liikennettä Helsingissä. Poliisi turvautui tilanteessa sumutteeseen.

Mielenosoittajat olivat oikealla asialla, sitä ei voi kieltää. Näyttöä siitä, että nykyiset elämäntavat eivät ole millään mittarilla kestäviä, on valtavasti. Kuitenkin yksilön valinnat ilmastonmuutosta vastaan eivät ole enää riittäviä, vaan tarvittaisiin lainsäädännöllisiä toimia. Niitä mielenosoittajat aiheellisesti vaativat.

Seurasin netistä mielenilmausta ja mielestäni poliisi toimi asiaan kuuluvalla tavalla. Mielenilmausta ei oltu ilmoitettu etukäteen ja se aiheutti haittaa liikenteelle. Mielenosoituksia koskevassa laissa sanotaan, että poliisilla on velvollisuus edistää vapautta kokoontua osoittamaan mieltä. Mielenosoitusta ei voida kuitenkaan estää sen takia, ettei siitä ole etukäteen ilmoitettu. Samassa laissa todetaan myös, että poliisi voi puuttua tilanteisiin, josta on liikenteen sujuvuudelle haittaa, pyytämällä mielenosoittajia siirtymään. Näin poliisi tilanteessa toimi.

Poliisin tehtävä on valvoa, että voimassa olevaa lakia noudatetaan, ja tätä he toteuttivat tilanteessa. Mielenosoittajia ei pyydetty lopettamaan tapahtumaa, vaan ainoastaan siirtymään pois liikenteen tieltä. Näin laki määrää poliisia toimimaan. Poliisi myös varoitti useaan kertaan käyttävänsä sumutetta, mikäli osallistujat eivät tottele. Poliisi teki vaikeassa tilanteessa työtään lain mukaan. Haluaisimmeko elää Suomessa, jossa poliisi ei valvo lain noudattamista?

Sumutteeseen turvautuminen oli tilanteessa äärimmäistä, mutta toinen mahdollisuus olisi ollut fyysisiä voimakeinoja käyttäen siirtää mielenosoittajat parempaan paikkaan. Poliisi arvioi tässä tilanteessa sen aiheuttavan enemmän vaaraa sekä mielenosoittajille että heille itselleen. Vaikka mielenosoittajat toimivat täysin ilman väkivaltaa, he silti uhmasivat poliisin käskyjä. Silloin toimitaan laittomasti ja voidaan perustellusti käyttää mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavia voimakeinoja.

Hienointa mielenilmausta seuranneessa keskustelussa on kuitenkin se, että Suomessa poliisivaltaa arvostellaan ja kyseenalaistetaan. Vaikka koen, että poliisi toimi tilanteessa lain puitteissa, ihailen siitä seurannutta keskustelua. On arvostettavaa, että suomalaiset tuomitsevat julkisen vallan käyttäjät, jos kokevat siinä vääryyttä. Vallankäyttöä saa ja pitääkin valvoa.

Suomessa myöskin luotetaan perinteisesti virkavaltaan. Sen takia aiheuttaa kohua, mikäli sen toimintaa joudutaan kyseenalaistamaan. Tällainen tilanne on osoitus siitä, kuinka yhteiskuntamme on vapaa ja toimiva. Kiihkeästä internet-keskustelusta on nähtävissä, kuinka suomalaiset pitävät toistensa puolia. Myös ilmastoasioita kohtaan välinpitämättömät haluavat pitää huolta mielenosoittajien oikeuden toteutumisesta.

Vaikka on aina ikävää, jos virkavallan toimia joudutaan kyseenalaistamaan, toi tämä tapaus hienoja asioita esiin. Luotan Suomessa poliisiin, eikä tämä tapaus horjuttanut sitä. Koen kuitenkin nyt voivani luottaa entistä enemmän muihin suomalaisiin. Voin olla varma, että jos uskoni poliisiin horjuu, en ole yksin. Ja se on pienelle ihmiselle jopa tärkeämpää.