Asunnottomuuteen johtavat usein erilaiset elämänhallinnalliset ongelmat kuten alkoholi-, huume- tai peliriippuvuus, talousongelmat,, mielenterveysongelmat tai näiden ongelmien yhdistelmät.(KUVA: Wikimedia Commons, Dmitry G)

Katto-Kodit Oy:n Villenpirtti Vantaalla tarjoaa tilapäistä tuettua asumista asunnottomille pääkaupunkiseutulaisille. Villenpirtissä pyritään yhdessä asukkaan ja yhteistyötahojen kanssa ratkomaan asukkaan ongelmia ja löytämään uusi suunta ja asunto asukkaalle.

Villenpirtin asukkaiden yhdistävä tekijä on asunnottomuus. Siihen ovat johtaneet erilaiset elämänhallinnalliset ongelmat kuten päihde-, huume- tai peliriippuvuus ja/tai talousongelmat. Asuminen Villenpirtissä edellyttää sosiaalitoimen asiakkuutta ja sosiaalityöntekijän tekemää kriisiasumisen- tai sijoittavan ryhmän tuetun asumisen päätöstä. Sosiaalitoimi valitsee asiakkaat.

Lomien jälkeiset avioerot näkyvät asuntojonossa

”Asumaan pääsee vaihdellen muutamasta tunnista muutamaan viikkoon. Tällä hetkellä on paljon tulijoita. Näin syksyllä opintonsa aloittaneiden suuri määrä pääkaupunkiseudulla hankaloittaa myös asunnottomien asunnonsaantia. Lomien jälkeiset avioerot näkyvät asuntojonossa enemmän kuin pakkaset”, kertoo Katto-Kodit Oy:n palvelupäällikkö Sanna Havu.

Asuminen Villenpirtissä on tilapäistä, kestoltaan muutamasta viikosta pariin vuoteen. Tavoitteena on löytää oma pysyvä asunto mahdollisimman nopeasti. Oman asunnon saamisen esteitä pyritään poistamaan. Asunnottomuus on harvoin yllätyksellistä. Asiakkaan elämänhallintataitoja pyritään parantamaan. Henkilökunta tekee yhteistyötä asiakkaan tilanteesta riippuen mm. A-klinikan, H-klinikan ja talous- ja velkaneuvojien kanssa asiakkaan ongelmien ratkomiseksi.

Asukkaat ovat hankalissa elämäntilanteissa tullessaan Villenpirttiin. Tuettu asuminen antaa mahdollisuuden järjestellä omia asioitaan rauhassa yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa. Pysähdytään asiakkaan elämän äärelle ja selvitetään esimerkiksi ulosotosta, paljonko asiakkaalla on velkaa.

Villenpirtissä on asuntoja sekä miehille että naisille, yhteensä 20 asukaspaikkaa ja asuminen tapahtuu kolmen hengen soluissa. Lisäksi on kaksi perheasuntoa. Osa asukkaista käy töissä, osa opiskelee, osa osallistuu erityyppiseen kuntouttavaan toimintaan. Asunnot ovat suhteellisen päihteettömiä. Joskus asiakassuhde voidaan joutua päättämään esim. alkoholi- tai huumeongelman vuoksi, silloin toisen tyyppinen asumismuoto voi soveltua asiakkaalle paremmin.

”Luulen, että meillä on” vastaa Katto-Kodit Oy:n palvelupäällikkö Sanna Havu kysymykseen onko teillä onnellisia tarinoita.

Harvat lähettävät kortteja kuulumisistaan, mutta Villenpirtissä on tiivis yhteisö ja aina välillä kaverista kuuluu hyviä uutisia.