Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein. (Kuva: Hannele Ågren)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu auttaa viranomaisia kadonneiden etsinnöissä ja kriisitilanteissa. Viime vuosina myös erilaiset ensihuollon tehtävät eri puolilla maata ovat lisääntyneet.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on järjestöjen verkosto

Jarmo Hollstein on toiminut Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmiuspäällikkönä 30-vuotta.

– Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, (Vapepa), on järjestöjen verkosto, jonka perustehtävänä on auttaa maan viranomaisia erilaisissa auttamistehtävissä silloin, kun viranomaisen omat voimavarat eivät riitä.

Vuonna 1963 katosi pohjoisessa viisivuotias tyttö. Tapaus sai tuolloin runsaasti julkisuutta ja sen myötä vapaaehtoisia tuli mukaan etsintöihin aina eteläistä suomea myöten. Etsintöjen jälkeen pohdittiin miten vastaisuudessa toimittaisiin kadonneiden etsinnöissä. Siitä lähti ajatus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun perustamisesta ja järjestö perustettiin vuonna 1964.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ei ole Punaisen Ristin alainen järjestö, vaan on vapaamuotoinen koulutettujen auttajien verkosto. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan voi osallistua kuka tahansa, mutta osallistuminen tapahtuu aina jäsenyhteisöjen kautta.

Toimeksiannot tulevat viranomaisilta

Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun toimeksiannot tulevat aina viranomaisilta. Jos kyseessä on kadonnut henkilö, niin katoamisilmoitus tehdään aina ensin poliisille. Poliisi tekee tilannearvion ja sen perusteella ottavat yhteyttä Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun.

– Yleensä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävät liittyvät kadonneen henkilön etsintään. Viime vuosina erilaiset ensihuollon tehtävät ovat lisääntyneet eripuolilla maata huomattavasti. Uudellamaalla meillä on niin sanottu valmiuspäivystäjä, joka on valmistautunut ja koulutettu vastaanottamaan toimeksianto viranomaiselta ja käynnistämään meidän avustustoimet.

Vuodessa Suomessa katoaa lyhytaikaisesti satoja ihmisiä. Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle tulee etsintätehtäviä vuodessa noin 400 kappaletta.

Jarmo Hollstein on ollut vähän etsinnöissä mukana. Hänen roolinsa etsinnöissä on ollut neuvottelevan virkamiehen rooli ja toiminnan mahdollistaminen sekä taustatuki.

Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle tulee etsintätehtäviä vuodessa noin 400 kappaletta. (Kuva: Punaisen Ristin kuva-arkisto/Esa Kyyrö)

Joulupäivänä perheenäidin kanssa ostoksilla suljetussa tavaratalossa

– Urani mieleenpainuvin hetki on ollut, kun olin joulupäivänä perheenäidin kanssa ostoksilla eräässä helsinkiläisessä tavaratalossa. Perheen tuliterä omakotitalo oli palanut jouluaattona. Perhe oli vailla asuntoa ja vaatteita. Olin perheenäidin kanssa ostoksilla ja perheenäiti oli ollut kovin ihmeissään siitä, että emme päätyneet mihinkään kirpputorille. Hän ihmetteli, että olin avannut hänelle helsinkiläisen tavaratalon joulupäivänä.

– Tämä kertoo omaa tarinaansa vapaaehtoisen auttamisen mahdollisuuksista ja järjestöjen mahdollisuuksista, mutta myös yhteistyöstä suomalaisessa yhteiskunnassa. Monta kertaa isoissa auttamistehtävissä myös yritysmaailma on tullut mukaan auttamaan. Tässäkin tapauksessa yhtä perhettä varten tavaratalo mahdollisti asioinnin ja vaateavun tulipalon uhreille.

Faktaa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, (Vapepa), on 53 järjestön verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun auttajat toimivat maalla, vesialueilla ja ilmassa.

Suomen Punainen Risti toimii Vapepan yhteysjärjestönä ja koordinoi Vapepan toimintaa yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta. Suomen Meripelastusseura koordinoi vapaaehtoista meripelastustoimintaa ja Suomen Lentopelastusseura vapaaehtoista lentopelastustoimintaa.

Lähde: https://vapepa.fi/

Teksti: Hannele Ågren


Artikkelikuva: Punaisen Ristin kuva-arkisto/Joonas Brandt

Kuuntele koko haastattelu:


Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein.