Nuorimmat huumeiden käyttäjät Vantaalla ovat poliisin mukaan 13-14 vuotiaita

Valtaosa Suomen 15 000-20 000 narkomaanista asuu pääkaupunkiseudulla. Nuorimmat huumeiden käyttäjät Vantaalla ovat poliisin mukaan 13-14 vuotiaita.

Viranomaisten vuonna 2016 kirjaamien huumeiden käyttörikosten määrä on Vantaalla pääkaupunkiseudun alhaisin suhteutettuna väkilukuun. Vantaalla 2016 huumeiden käyttörikoksia kirjattiin 652 kappaletta, mikä tarkoittaa kolmea käyttörikosta tuhatta asukasta kohden ja esimerkiksi Helsingissä käyttörikoksia ilmeni 2 888 kappaletta eli 4,4 käyttörikosta tuhatta asukasta kohden.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan 2018 vuoden käyttösuunnitelmasta ilmenee, että vuonna 2017 Vantaalla oli 2300 päihdepalvelujen asiakasta ja 1100 huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonnan asiakasta.

Ylen mukaan Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa Vantaalla lyötiin viime vuonna siihenastinen ennätys tutkittavien huumenäytteiden määrässä. Edellinen ennätys, vajaat 14 700 huumenäytettä, tehtiin vuonna 2016.

Lauri Pajula