Asunnottomuus on yhä suuri ongelma Suomessa. (KUVA: wikimedia commons)

 

Asumispalveluyksikkö Sahapuisto tarjoaa tuettua asumista erityisesti pitkäaikaisasunnottomille, joilla on taustallaan päihde- ja mielenterveysongelmia.

Sininauhasäätiö-konsernin omistama Sininauha Oy on kristillisiin arvoihin pohjautuva päihde- ja mielenterveysalan toimija. Sininauhasäätiöön kuuluva Vantaan Sahapuisto on tarjonnut tuettua asumista jo vuodesta 2009. Sahapuisto tarjoaa asunnon noin 60 asiakkaalle kahdesta perheasunnosta sekä soluasunnosta. Sahapuisto on tarkoitettu erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville tai niistä toipuville.

Sahapuiston palveluvastaavan Joonas Tannisen mukaan asumispalveluita tarvitsevia on paljon:

”Jonoa on aina”, Tanninen summaa.

Asiakassuhteita luodaan tapauskohtaisesti, mutta päätökset tehdään aina yhdessä asiakkaan ja palvelun ostajan kanssa.

Yhteistyötahojen avulla enemmän auttamista

Asumispalvelut kaipaavat yhteistyökumppaneita tukemaan toimintaansa. Sahapuiston suurin yhteistyötaho on Vantaan kunta ja mukana yhteistyössä on myös mm. A-klinikka.

Tanninen kertoo, että yhteistyökumppanit mahdollistavat Sahapuiston asiakkaille erilaisia kursseja ja kuntoutuksia, joita Sahapuisto ei yksin pysty mahdollistamaan.

Sahapuisto pohjaa toimintansa Asunto ensin –periaatteeseen, jossa ajatuksena on turvata ensin asiakkaan asuminen ja vasta sitten keskittyä muuhun sosiaaliseen kuntoutumiseen. Päihteettömyyttä ei vaadita, vaan asunto nähdään kuntoutumisen ensimmäisenä askeleena, jonka jälkeen on hyvä keskittyä elämän- ja arjenhallintaan.

”Tarjoamme yksilöllistä ohjausta ja tukea, sosiaaliapua sekä autamme asumisen perustaitojen ylläpidossa”, Tanninen kertoo.

Henkilökunnan tuki on kokonaisvaltaista, moniammatillista ja yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä.

Tukea kaivataan aina

Sahapuiston tavoitteena on katkaista asunnottomuuden kierre ja mahdollistaa asiakkaille oma asunto sekä selviytyminen yhteiskunnassa.

Tannisen mukaan olemassa oleva toimintamalli ei ole koskaan tarpeeksi hyvä:

”Aina pitää kehittyä”, Tanninen toteaa.

Kehitykseen kuuluu olennaisesti tuoreen tutkimustiedon seuraaminen, toiminnan jatkuva tasapuolistaminen sekä asumistaito -kurssien järjestäminen.

Sahapuistosta on ollut apua jo monelle asiakkaalle. Tanninen painottaa, että Sahapuiston kaltaisille toimijoille on aina tarvetta ja toivookin yhä enemmän asumispalveluita Suomeen.