Kaikilla kodittomilla ei ole Suojapirtti Sillanpirtin kaltaista paikkaa, johon mennä.

Suojapirtti Sillanpirtti majoittaa asunnottomia päihteidenkäyttäjiä Helsingissä. Samasta osoitteesta saa myös kuntouttavaa toimintaa päihteidenkäytöstä irtaantuakseen.

Suojapirtti Ry on perustettu jo 1960-luvulla, ja se palvelee asunnottomia päihteidenkäyttäjiä edelleen. Sosionomi Janne Leskisen mukaan Suojapirtti Sillanpirtissa asukas pääsee turvalliseen päihteettömään asumispalveluun ja samalla pois sosiaalisista piireistä, joissa päihteitä käytetään aktiivisesti.

Harvoille ja valituille?

Suojapirttiin ei voi marssia kuka tahansa, sillä sinne päädytään päihdepoliklinikoiden tai asumisen tuen sijoituspäätöksillä. Helsingin kaupunki ostaa päihdehuollon kuntouttavaa asumispalvelua ja maksaa pienen osuuden jokaisen asukkaan majoittamisesta. Asukkaiden omista tuloista riippuen joillakin on maksettavanaan myös pieni omavastuuosuus.

Iältään asukkaat vaihtelevat tuntuvastikin. Nuorimmat ovat hieman alle 30-vuotiaita, ja vanhimmat hipovat jo 70 vuotta.

Kuntoutusta ryhmätoiminnan avulla

Leskisen mukaan Suojapirtti Ry:n perustaja Arvo Parkkila totesi aikanaan, että “Kolme päivää saa sairastaa krapulaa, mutta sen jälkeen täytyy ottaa lapio käteen ja ryhtyä töihin.” Enää työnteko ei ole osa kuntoutusta, sen sijaan ryhmätoiminta on. Talo tarjoaa AA-ryhmän lisäksi esimerkiksi tunteita käsittelevää ryhmätoimintaa. Kuntoutusmuoto muuttuu, mutta talon linjaus päihteisiin ei. Sisään ei pääse, mikäli puhaltaa promilleja.

Päihdepoliklinikoiden ja Suojapirtti Sillanpirtin väki voivat yhdessä neuvotella onko asumista syytä jatkaa. Päihteidenkäytön lisäksi asumissuhteen purkamiseen voivat johtaa esimerkiksi väkivaltainen käytös tai joidenkin asumisestaan pienen summan maksamaan joutuvien asukkaiden maksuongelmat. Muuten asumissuhde kestää ihanteellisessa tilanteessa vuoden tai maksimissaan kaksi, jonka jälkeen asukkaan olisi toivottavaa löytää jatkoasumus. Kaikesta hyvästä palvelustaan huolimatta Suojapirtti Sillanpirtti on vain määräaikainen ratkaisu. Tilannevaihtelua kuitenkin on; jotkut viihtyvät kolmesta neljäänkin vuotta siinä missä toiset huomaavat jo muutamassa päivässä, ettei paikka ole oikea.

Tuhkimotarinoita

 Suojapirtti Sillanpirttiin tullaan elämän vaikealla hetkellä, mutta Janne Leskinen muistaa joidenkin tarinoiden saaneen myös onnellisia loppuja. Ja vaikka onnellinen loppu olisi sekin vain määräaikainen ratkaisu, Leskinen kuitenkin toteaa:

“Voi olla, että täältä lähtee eteenpäin, mutta kohtaa elämässään uusia vastoinkäymisiä tai päihdeongelmat kasautuvat uudestaan, niin he haluavatkin tulla tänne takaisin, koska tämä on heille tuttu ja tärkeä paikka, josta saa hyvää palvelua.”