Yhteiskuntamme tarjoaa runsaasti tukea vanhemmille ja perheille, mutta nuorille vanhemmille heidän tarvitsemaansa tukea ei yhteiskunnassamme ole kovin helposti saatavilla. Silmu-toiminta on tukemassa nuoria naisia ja miehiä, joiden elämä saa suuren muutoksen heidän tullessaan nuorena äideiksi ja isiksi. 

Silmu-toiminnan yksikönjohtaja Katja Villanen-Juvakka siirtyi vuonna 2017 Tyttöjen Talon Nuoret äidit- toiminnasta koordinoimaan uutta toimintamuotoa nuorille perheille, joka sai nimekseen Silmu – tukea nuoreen vanhemmuuteen. Silmu on Loisto setlementin toteuttamaa toimintaa. Silmussa keskitytään nuorten äitien ja isien sekä nuorten perheiden tukemisen kautta tarjoamaan turvallista kiintymyssuhdetta lapselle sekä edesauttamaan koko perheen hyvinvointia. 

“Silmu-toiminta on iältään nuorien isäksi tai äidiksi tulevien tukemista. Kun ihminen tulee nuorena vanhemmaksi, on meneillään monta isoa elämänvaihetta yhtäaikaa. On nuoruus ja tulevaisuuden suunnittelu, mahdollinen tuore parisuhde, kotoa ja omista vanhemmistaan irtaantuminen ja sitten tämä suurin eli vanhemmaksi tuleminen. Kun nämä kaikki elämänvaiheet ovat nuoren elämässä päällekkäin, on hänellä paljon käsiteltäviä asioita ja sitä varten me olemme olemassa. Voimme olla nuorelle vanhemmalle rinnallakulkijana ja tukena kun hänellä on monta elämän myllerrystä käynnissä” Silmun esihenkilö Katja Villanen-Juvakka kertoo. 

“Suomessa kuten muuallakin Euroopassa ensisynnyttäjien ja vanhemmaksi tulevien keski-ikä on siellä kolmenkympin hujakoilla, joten oikeastaan kaikki yhteiskunnan palvelut ja yhteiskunnallinen keskustelu pyörii paljon niin sanotusti keski-ikäisen vanhemmuuden ympärillä. Siellä on paljon asioita, jotka eivät kosketa vielä nuorta vanhempaa” Katja kertoo.

Silmu tarjoaa ohjattua toimintaa nuorille äideille, nuorille isille ja perheille. Silmussa otetaan huomioon perheiden monimuotoisuus.

Nuoret äidit toiminta on alkanut jo Tyttöjen Talolla ja siirtyi Katja Villanen-Juvakan mukana Silmu-toimintaan, kun Silmu sai alkunsa. Nuoret äidit toiminta on tarkoitettu alle 22-vuotiaille raskaana oleville ja synnyttäneille äideille sekä heidän lapsilleen. Toimintamuoto tarjoaa nuorille äideille niin ryhmä- kuin yksilötukea. 

Nuoret isät ovat STEAn rahoittama kehittämishanke, joka on suunnattu alle 28-vuotiaille isille, isäksi tuleville ja isyyttä pohtiville. 

“Tämä meidän toimintamme on matalan kynnyksen toimintaa. Jokainen tulee tänne vapaaehtoisesti ja räätälöimme jokaiselle tarvitsemansa tuen. Osa tulee tänne nimenomaan tutustumaan uusiin ystäviin, jotka ovat samassa elämäntilanteessa. Osalla saattaa olla todella raskaita asioita elämässään, joihin tarvitaan tiiviimpää tukea ja apua. Se, että nuori meille tulee ei tarkoita sitä, että hän olisi sitoutunut tietyn mittaiseen ryhmäprosessiin. Me olemme olemassa ja valmiita tukemaan asian kuin asian kanssa. Meillä on myös hyvät verkostot, ja yhdessä nuoren kanssa voimme miettiä mistä nuorelle vanhemmalle tai perheelle löytyy se juuri oikea apu, mitä siinä tilanteessa tarvitaan” Katja Villanen-Juvakka kertoo.

Silmu-toiminta tukee perheen kokoonpanosta riippumatta nuoria vanhempia. Nuoret äidit voivat tulla yksin tai lapsensa kanssa, myös nuoret isät voivat tulla yksin tai lapsensa kanssa. Koko perhe voi tulla yhdessä tai ilman lasta vanhempien kesken, vaikka kaikki vanhemmat eivät pariskuntia olekaan. Joka tapauksessa kaikki nuoret vanhemmat ovat tervetulleita Silmuun. 

“haluamme olla sellainen taho, johon voi ottaa yhteyttä ja nuori vanhempi voi tulla meille koko elämänsä kanssa”

Silmu-toimintaan liittyy olennaisena osana järjestetyt tapahtumat, joita koronapandemia on rajoittanut. Silmussa on otettu hyvin huomioon erikoisjärjestelyt ja Silmun instagramissa on järjestetty lapsille muun muassa livemuskaria, joka on ollut Katja Villanen-Juvakan mukaan  menestys. Nuorten vanhempien tukeminen onnistui pahimpaan pandemia-aikaan etäyhteydellä muun muassa chatin, zoomin, whatsappin ja puhelimen välityksellä. 

Ennen koronapandemiaa Silmussa on järjestetty muun muassa leirejä perheille sekä äiti-lapsi-leirejä ja isä-lapsi-leirejä.

“Uusin leiritoimintamme eli viikonloppuleirit isille ja lapsille on ollut todella hyvä juttu. Isät ja lapset saavat aikaa olla yhdessä, ja isät saavat vertaistukea tutustumalla muihin isiin. Leireillä osalle isistä tämä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun viettää lapsen kanssa yön ilman lapsen äitiä”, Katja kertoo.

Katja kertoo tehneensä pitkään työtä nuorten parissa ja on nuoria äitejä, jotka ovat useampi vuosi sitten käyneet Silmu-toiminnassa tavalla tai toisella ja ovat jo lähteneet Silmusta jatkamaan elämäänsä muualle. Katja on saanut puhelun joltain näistä äideistä kertoen soittaneensa Silmuun, koska ei tiennyt minne pitäisi ottaa yhteyttä, mutta kokee, että heille voi aina soittaa.

“Ja se on ollut itselleni merkittävä ajatus, että olemme sellainen taho, johon voi ottaa yhteyttä ja nuori vanhempi voi tulla meille koko elämänsä kanssa. Olemme sitten yhdessä miettineet, mikä olisi oikea taho ottaa yhteyttä asian suhteen” Katja kertoo.

“Jo pidempään toiminnassamme olleilta isiltäkin on tullut vahva viesti siitä, että toiminnallamme on ollut valtava merkitys heille. Se on meille merkittävä asia”, Katja kertoo onnellisena. 

Kuuntele koko haastattelu tästä.


Artikkelikuvassa Silmu-toiminnan tiloja.