Matkalla uuteen alkuun (KUVA Thea Wassborr)

 

Sepänkylän tukiasunnoissa elää uuden elämän suuntaa harjoitelemassa 27 henkilöä. Heille annetaan hyvät opit vaihtoehtoiselle elämälle ilman päihteitä. Ihmisläheisyyttä ja toimintaa on monenlaista. Espoon kaupunki ylläpitää toimintaa.

Sepänkylän tukiasunnot on Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestää sosiaalihuoltolain mukaista kuntouttavaa asumispalvelua espoolaisille päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Yksikössä on paikalla ohjaajia päivä- ja ilta-aikoina.

Sepänkylän asumisyksikössä on yhteensä 27 paikkaa. Tukiasuntola on vuonna 2004 valmistunut asuntola, jossa on 12 yksiötä ja pihapiirissä sijaitsee vuonna 1999 valmistuneet 15 tukiasuntoa (12 kpl yksiöitä, 2 kpl kaksioita ja 1 kolmio). Keskimääräinen asumisaika oli tukiasuntolassa 77 vuorokautta ja tukiasunnoissa 146 vuorokautta.

Asukkaiden harrastus mahdollisuudet ovat monipuoliset

Asiakkailla on mahdollisuus osallistua, ainakin toistaiseksi, Sepänkylän tiloissa suggestioterapeutin järjestämiin rentoutusharjoituksiin, sekä korva –akupunktioon. Kerran viikossa on kuljetukset AA- sekä NA-ryhmiin. Asiakkaalla on oma työntekijä, jonka kanssa hänellä on mahdollista käydä kahdenkeskisiä keskusteluita useamman kerran viikossa, tarpeen mukaan. Keskimääräinen kesto on noin 45 min. Kerran kuussa järjestetään Sepänkylän oma teemaryhmä, jossa käsitellään mm. retkahdusta ja muita päihdeproblematiikkaan liittyviä asioita.

Asukkaiden käytössä on myös yhteisissä tiloissa biljardipöytä, tietokoneita. Asiakkaita kannustetaan myös omiin harrastuksiin käyttämällä asiakkaita kulttuuri-, liikunta- ja kurssitoimintoihin asuntoyksikön ulkopuolella. Asumusyksikössä pyritään kannustamaan asiakasta päihteettömän elämään, opetellen tekemään mielekkäitä asioita ilman päihteitä.

Päivittäiset askareet asiakkaat hoitavat itse, vanhemmat asiakkaat opastavat uusia. Asuntolan toimintaan voi myös asukkaat vaikuttaa, asukkaat valitsevat joukostaan kolme asukasta, jotka osallistuvat työyhteisön viikkopalaveriin, jossa suunnitellaan asumisyksikön toimintaa.  He myös osallistuvat uusien asiakkaiden haastatteluun ja valintapäätökseen.

Asukkaiden läheisiin suhtaudutaan yksikössä kannustavasti ja mahdollisuuksien mukaan läheinen voi yöpyä asukkaan luona, edellyttäen häneltä myös päihteettömyyttä.

Asukkaille tehdään huumetesti kerran viikossa. Päihdeseuloja otetaan asiakkailta, varsinkin jos asiakas on ollut yön poissa.

 

Paljon tämä palvelu maksaa asiakkaalle?

Sosiaalihuollon mukainen palvelutarpeen arviointi laaditaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjauksessa jo ennen Sepänkylään sijoittumista. Asiakasohjauksessa tehdään myös päätös sosiaalihuoltolain

 

mukaisesta asumispalvelun järjestämisestä. Näin ollen tarve Sepänkylän tukiasuntojen arviointijaksolle poistuu ja asiakkaalle voidaan laatia vuokrasopimus heti, kun päätös muuttamisesta Sepänkylän tukiasuntoihin on tehty. Tällöin asiakas voi hakea Kelan asumistukea välittömästi.

Vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen asiakas maksaa itse vuokran suoraan vuokranantajalle sekä tukiasumisesta peritään 53,00 euroa kuukaudessa.  Asiakasmaksua alennettiin 1.8.2018 alkaen 73 euroa.  Tämä vastaa kaupungin muissa yksiköissä ylläpidosta perittävää asiakasmaksua. Maksu vahvistettiin.  Espoon kaupunginhallituksessa toukokuussa 2018.

lähde; Sepänkylän laatuarviointi, STAKES, Espoon kaupunginhallituksen päätöspöytäkirja.

Thea Wassborr