Taistelu luonnonsuojelulain noudattamisen puolesta

Pajamäki-seura ry:n sihteeri Sanna Saari-Salomeri on yksi monista seuran aktiiveista, joka ei ole laskenut työtunteja valvoessaan lain kirjaimen noudattamista liito-oravan suojelussa Pajamäessä. Laji on suojeltu EU:n luontodirektiivillä ja Suomen luonnonsuojelulailla. 

Patterinmäki on muinaismuistolailla suojeltu kallio Pajamäen kupeessa. Se kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan ainutlaatuisen ketokasvillisuutensa vuoksi. Ohjelmaa toteutetaan kymmenvuotiskaudella 2015-24. Patterinmäen sisällä louhitaan tunnelia Raide-Jokeria varten. Patterimäkeen suunniteltua suojelualuetta on kavennettu alueen länsipuolelta, sillä Raide-Jokerin tunnelin suuaukko lohkaisisi siitä osan. 

-Suojelualueen ulkopuolelle jää myös Patterimäen lännenpuoleinen metsä, joka on liito-oravan ydinaluetta, Sanna Saari-Salomeri lisää.

-Olen asunut Pajamäessä 20 vuotta ja toiminut kuusi vuotta Pajamäki-seurassa. Taistelu luonnonsuojelulain noudattamisen puolesta on ollut raskasta. On mielestäni kohtuutonta, että tavallisina kaupunkilaisina joudumme tällä tavalla valvomaan kaupungin ja viranomaisten toimia luonnonsuojelulain toteutumiseksi, Saari-Salomeri sanoo.

Raide-Jokeri laistanut velvollisuuksistaan 

Helsingin kaupungin teettämässä liito-oravakartoituksessa vuonna 2018 Patterimäen länsipuolelta löytyi merkkejä liito-oravasta. 

-Vastoin tavanomaisia käytäntöjä alue määriteltiin liito-oravan ydinalueen sijaan vain sen ruokailualueeksi. Hankkeen ei siten katsottu tarvitsevan poikkeamislupaa puiden kaatamiselle ratalinjalta, Saari-Salomeri toteaa.

Helsingin kaupunki on vuodesta 2018 tihentänyt liito-oravien kartoitustahdin aiemmasta kaksivuotisesta jokavuotiseksi kantojen vahvistumisen vuoksi.

– Raide-Jokeri -allianssin olisi pitänyt valvoa liito-oravatilanteen kehittymistä Patterimäellä keväällä 2019. Tätä se ei kuitenkaan tehnyt, vaan alueen liito-oravakartoitus jäi vapaaehtoisten kaupunkilaisten tehtäväksi, Sanna Saari-Salomeri sanoo.

Liito-oravakartoituksia vapaaehtoisvoimin

Kesällä 2019 Patterinmäen lännenpuoleisesta metsästä löytyi runsaasti liito-oravan jätöksiä sekä liito-oravan pesäpuu.

–  Kaikki liito-oravan ydinalueella sijaitsevat lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat suojeltavia. Yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa käytin käytännössä koko kesälomani 2019 liito-oravakartoituksiin, oikeusprosesseihin ja asiasta viestimiseen, Saari-Salomeri toteaa.

Kartoituksista raportoitiin ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja kävi varmistamassa havainnot. Tällä kertaa länsipuolen alue tulkittiin olemassa olevan ydinalueen jatkeeksi, vaikka havainnot osoittivat alueen olevan kiistatta ydinaluetta. Kaupunki teetti ympäristösuunnittelutoimisto Envirolla maaliskuussa 2020 erillisen selvityksen Patterimäen liito-oravista. Vasta tässä selvityksessä myös länsipuolen alue tulkittiin liito-oravan ydinalueeksi. Samaan aikaan käynnistettiin louhintatyöt kallion sisällä.

Suojelutyö, jota niin harva arvostaa 

Pajamäki-seura ry:n ponnistelut luonnonsuojelulain noudattamiseksi ovat olleet epäkiitollista työtä.

– Prosessi on ollut uuvuttava. Olemme Pajamäki-seurassa saaneet paljon kielteistä mediajulkisuutta ja ikävää palautetta. Joillekin taloudelliset intressit merkitsevät enemmän kuin luonnonsuojelu. Viime kesänä toteuttamani kyselyn mukaan lähiluonto on ainakin pajamäkeläisille hyvin arvokas asia. Kaupungin rakentamissuunnitelmat tuottavat monille surua ja voimattomuutta. 

Pajamäen lähiluonnon tulevaisuus hämärän peitossa 

ELY-keskus myönsi  9.7.2020 poikkeusluvan, jonka turvin puunkaato liito-oravan ydinalueilla olisi voitu aloittaa ja tunnelin päädyt puhkaista. Pajamäki-Seura Ry teki valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen yhdessä Pro Luonto ry:n kanssa. 

-Yhdistykset katsovat, että poikkeamisluvan kriteerit eivät Patterimäen tapauksessa täyty. Emme tiedä, miten tässä lopulta käy. Toivottavasti tämä taistelu vaikuttaa joka tapauksessa ainakin siihen, millaiset arvot tulevaisuuden hankkeita ohjaavat, Saari-Salomeri toteaa haastattelun päätteeksi.

Kansikuva: Sanna Saari-Salomeri kaadettavaksi merkittyjen puiden juurella.

Teksti ja kuva: Tiina Hentilä

Lue lisää:

Pajamäkeläiset surevat häviävää lähiluontoa

Patterimäen sisällä Raide-Jokerin louhintatyöt päätepisteessä

Kaupunkiluonto, joka ei koskaan palaa