Helsingin Pajamäessä sijaitsevan Patterimäen läpi kulkee Raide-Jokerin linjaus. Maanpäällinen alue on liito-oravien elinaluetta ja näin ollen luonnonsuojelulain piirissä. Oikeusprosessi töiden jatkoluvasta on kesken. Työt Patterimäen sisällä sen sijaan ovat täydessä käynnissä.

Tunnelissa räjäytystyöt ovat saatu syyskuun loppuun mennessä päätökseen.

Vastaava työnjohtaja Reijo Kosonen syvennetyn hiekkasiilotunnelin edustalla.

Vastaava työnjohtaja Reijo Kosonen esittelee tunnelityömaata.

-Maaliskuussa työt alkoivat hiekkasiiloa varten tehdyn tunnelin pohjalouhinnalla, jotta suuremmat työkoneet saatiin sisään. Touko-kesäkuun vaihteessa päästiin louhimaan varsinaista Raide-Jokeri -tunnelia. Nyt tunneli on 300 metriä pitkä. Tunnelin molemmista päistä on jouduttu jättämään pari metriä louhimatta oikeuskäsittelyiden vuoksi.

Työmaalla on käynnissä tunnelin ruiskubetonointi.

-Parin viikon päästä aloitetaan pohjatyöt. Maanrakennuksessa laitetaan putkitukset ja kaapelit paikoilleen ja tehdään maantäyttöä, Kosonen lisää.

Tunnelin reunaan tulee betonielementeistä koottu pelastuskäytävä. Nykyinen louhintaan käytetty sivutunneli suljetaan myöhemmin. Sen toisella puolella hiekkasiilon käyttö jatkuu normaalisti.

Liito-oravan elinalueet Jokeri-työmaan esteenä

Helsingin Raide-Jokeria on louhittu Patterimäkeen epävarmoissa olosuhteissa. Tunnelin ulostuloaukot ovat liito-oravan elinalueita. Alueella on merkitty kaadettavaksi noin 600 puuta. Tällä hetkellä tunnelihankkeen maan päällisillä osilla on toimenpidekielto valituskierroksen ollessa kesken.

Pajamäki-seura ry on tehnyt valituksia Raide-Jokerihankkeesta eri oikeusasteisiin sekä ELY-keskukseen yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n sekä Pro Luonto ry:n kanssa. Viimeisin valitus hallinto-oikeuteen on tehty elokuussa Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämästä poikkeusluvasta, jonka turvin puunkaato olisi voitu aloittaa.

Viivytykset nostavat Raide-Jokerin kokonaiskustannuksia

Raide-Jokerin viestintäasiantuntija Johanna Koivunen tunnelikatselmuksella Reijo Kososen kanssa.

Tunnelihanke on kallis ja jokainen viivytys lisää kustannuksia. Raide-Jokerille on esitetty vaihtoehtoinen linjaus, joka kiertäisi Patterimäen, mutta sitä perustellaan liian kalliina ja vaikeasti toteutettavana ratkaisuna.

Hallinto-oikeuden lopullista päätöstä asiassa ei ole annettu.On riski, että tehty työ on turhaa ja kustannukset kasvavat entisestään.

Raide-Jokeri -hankkeen viestintäasiantuntija Johanna Koivunen vastaa kustannuskysymyksiin.

-Ylimääräinen työ on tullut hiekkasiiloon johtavan tunnelin syventämisestä ja työtunnelin louhimisesta. Se nostaa kustannuksia, mutta säästö on kuitenkin suurempi, kuin projektin viivästymisestä tulevat kulut, mikäli työt aloitettaisiin vasta myöhemmin.

Kustannuksia nostaa huomattavasti myös se mahdollisuus, että tunnelihanke jää toteuttamatta ja luonnonsuojelulaki painaa vaakakupissa enemmän. Helsingin kaupunki ei ole ottanut tätä vaihtoehtoa lainkaan huomioon. 

Teksti ja kuvat: Tiina Hentilä

Kansikuva: Tunnelin seinään tehtiin viimeiset poraukset syyskuun lopussa.

Lue lisää:


Pajamäkeläiset surevat häviävää lähiluontoa