Viime vuosina on ollut paljon näkyvillä uutisia, kirjoituksia ja mielenosoituksia liittyen pakolaisiin ja heidän pakkopalautuksiinsa. Suomen pakolaisten palautuskäytäntöihin kuuluu virallisesti Sisäministeriön sivujen mukaan, että ”ihmistä ei palauteta kotimaahansa, jos hänellä on vaara joutua siellä vainon tai kidutuksen kohteeksi”. Tähän ei lueta mukaan esimerkiksi köyhyyden vuoksi kotimaastaan lähteviä ihmisiä.

Toteutuuko ohjenuora kuitenkaan käytännössä? Jos toteutuu, miksi sitten näemme niin paljon protesteja ja avunpyyntöjä ihmisten puolesta, jotka aiotaan pakkopalauttaa? Jos he eivät oikeasti ole vaarassa, miksi he väittävät niin? Ja miksi me niin helposti uskomme heidän valehtelevan tai liioittelevan kantaansa?

Miksi me ylipäätään pakotamme ihmisiä pois täältä, jos he kerran haluavat jäädä Suomeen niin kovasti?

Meillä ei ole hyvää syytä palauttaa ketään, joka ei tahdo Suomesta lähteä. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Heitä tarvitaan oikeastaan vielä enemmän kuin heitä saapuu. Tutkija Pekka Myrskylän mukaan Suomi tarvitsisi noin 34 000 maahanmuuttajaa joka vuosi ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan, jotta Suomen työtarvemäärä täyttyisi. Sitä paitsi maahanmuuttajat ovat yleensä ne, jotka useimmiten tekevät matalapalkkaiset työt. Nuo työt, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnalle, mutta jotka eivät kantaväestölle kelpaa. Nuo työt, joihin Suomen omat työttömät eivät tartu.

Länsimailla on myös velvollisuus huolehtia pakolaisista. Pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat vain ihmisiä toisista paikoista. Heillä on oikeus hyvään, turvalliseen elämään samoin kuin meillä muillakin. He ovat kulkeneet pitkän ja vaarallisen matkan päästäkseen tilaan ja paikkaan, jossa he ovat nyt. He ovat nähneet enemmän kuin kukaan toivoisi kenenkään näkevän. Ihmisinä meidän tulee huolehtia muista ihmisistä hädän hetkillä. Meidän tulee tehdä, kuten toivoisimme muiden tekevän meille, jos itse tarvitsisimme heidän apuaan.

Kaiken tämän lisäksi kannamme pakolaisista huolehtiessamme ennen kaikkea länsimaissa vain omien tekojemme seurauksia. Alueet, joilta pakolaiset yleisimmin tulevat, kuten Lähi-itä, ovat konfliktien valtaamia pääasiassa länsimaiden häikäilemättömien ja ajattelemattomien väliintulojen vuoksi. Lähi-idän veri on länsimaiden käsissä. Esimerkiksi Afganistanin konfliktit juontavat juurensa 1970-luvulle ja USA:n väliintuloon Afganistanin sosialistisen valtiomuodon syntyprosessissa. Afganistanista tuli pitkälti USA:n ja Neuvostoliiton välisen konfliktin pelinappula. Valtiosta itsestään ja sen kansalaisista eivät nuo suurvallat piitanneet.

Nyt noiden konfliktien tomuihin syntyneet etsivät itselleen pakokeinoa. Vähin, mitä meidän nyt tulee tehdä heidän vuokseen, on kantaa tekojemme seuraukset ja huolehtia länsimaiden aloittamien konfliktien uhreista ja selviytyjistä.

Emmekö voi olla edes sen verran suopeita kaiken noilta selviytyjiltä ottamamme jälkeen, että voisimme sallia heille turvallisen ja onnellisen elämän aloittamisen kotimaassamme?

Pakolaisia tulee Eurooppaan pitkälti Lähi-idästä konflikteja pakoon. (KUVA: Google)

Anniina Savolainen

Lähteet:

https://intermin.fi/maahanmuutto/vapaaehtoinen-paluu-ja-palauttaminen/kenet-voidaan-palauttaa-ja-miten

https://www.ksml.fi/kotimaa/Tutkija-Suomeen-tarvitaan-viel%C3%A4-lis%C3%A4%C3%A4-maahanmuuttajia/377845

https://www.globalresearch.ca/united-states-imperialism-continues-war-in-afghanistan-and-the-destabilization-of-africa/5611975