Pitäjänmäessä on vireillä useita samanaikaisia rakennushankkeita, jotka heikentävät alueen luontoarvoja. Pajämäessä hankkeet hävittävät toteutuessaan liito-oravien elinpiiriä. Laji on suojeltu EU:n luontodirektiivillä ja Suomen luonnonsuojelulailla. Myös suunnitteilla olevaa ketokasvillisuuden suojelualuetta on pienennetty Raide-Jokerin vuoksi.

Pajamäki on rauhallinen pussinperä Pitäjänmäen kainalossa. Pajamäestä ei ole moottoriajoneuvoilla läpikulkua Vermoon ja se tekee siitä rauhallisen asuinalueen. Pian tämä kaikki on historiaa. Raide-Jokerille louhitaan tunnelia Pajamäessä sijaitsevan Patterimäen läpi.

Eeva Kaarina Harden kävelyllä koiransa kanssa.

Eeva Kaarina Harden on asunut Pajamäessä 30 vuotta.

-Tämä on miellyttävä ympäristö. Happirikas alue, jossa ilma kulkee hyvin. Jos nämä puut tästä raiskataan, niin ei siinä ininät auta. En itse tarvitse Raide-Jokeria, mutta turha sen hankkeen eteen on tikkuja tielle laittaa.

Suojelutoimet hidastavat rakennustöitä 

Patterimäki on Pajamäessä kohoava muinaismuistolailla suojeltu linnoituskukkula, jonka läpi Raide-Jokerille louhitaan tunneli. Tunnelille kaavailtujen suuakkojen ympäristössä on liito-oravan pesäpuita. Tunnelihanke on ollut jumissa siitä tehtyjen valitusten vuoksi. Pajämäki-seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ovat valittaneet hankkeesta eri oikeusasteisiin.

Pajamäessä neljä viime vuotta asunut Elina Vainiota tilanne harmittaa.

-En suhtaudu hankkeeseen suopeasti, vaikka yksittäisiä pesäpuita tässä yritettäisiin suojella, niin alueen rauha häiriintyy, eikä se ole hyväksi liito-oraville. Teen töitä kotoa käsin, joten en hyödy Raide-Jokeri -hankkeesta. 

Kotonaan töitä tekevä Elina Vainio ulkoilee päivittäin tutuilla lenkkipoluilla.

Pajamäessä 11 vuotta asunut Raili Lukkarinen kävelee metsässä päivittäin.

Raili Lukkarinen rakkaassa lähimetsässään.

-On tämä hieno alue. Luontoarvot ovat tärkeitä. Kyllä ne liito-oravat saisivat minun puolestani olla täällä, vaikken ole niitä koskaan nähnytkään. Raide-Jokeria on silti turha jarruttaa. 

Oikeusprosessit ovat kesken – työt täydessä käynnissä kallion sisällä

Tunnelia on louhittu kallion sisällä toukokuusta 2020 lähtien ja louhintatyöt ovat vastikään päättyneet, vain suuaukot ovat puhkaisematta. Tämä väistämättä luo painetta ELY-keskukselle ratkaista liito-oravakysymys Raide-Jokeri -hankkeen hyväksi.

Klara Mustonen on ensimmäisiä Pajämäestä aikoinaan asunnon ostaneita ihmisiä. 

Klara Mustonen paistattelee päivää lähellä kotiaan

-Tytär tarvitsi opiskelija-asuntoa, joten ostimme hänelle sellaisen. Olen kotoisin Sipoosta, mutta asuimme mieheni kanssa pitkään Kaavilla Koillis-Savossa. Muutimme tänne Pajamäkeen eläkkeelle jäätyämme. Tämä on rauhallinen paikka asua. Ei ole läpikulkuliikennettä. 

Raide-Jokerin vetämistä Patterimäen lävitse hän ymmärrä. Vaihtoehtoinen linjaus kiertäisi Patterimäen viheralueet. Tällöin matka-aika pitenisi puolellatoista minuutilla. 

-Älytöntä minusta ryhtyä kalliota ampumaan rikki, ei se mutka Patterimäen toiselta puolelta paljon matkaa hidasta. Minnekä ihmisillä on niin kiire –  hautaanko? 

Teksti ja kuvat: Tiina Hentilä

Lue lisää: