Ensihoitoyksikkö hoitaa yliannostustapauksia kuten muitakin myrkytystapauksia. (Kuva: Wikimedia)

Huumaavien aineiden yliannostustapauksissa, tai paremminkin myrkytystapauksissa, ensihoidon periaatteet ovat pitkälti samat kuin oireenmukaisessa ensihoidossa yleensäkin: turvataan ilmatiet, huolehditaan hengityksestä, hoidetaan verenkierron häiriöitä nesteytyksellä ja lääkityksellä.

Perusasia on selvittää, mitä ainetta tai aineita on otettu, koska jokainen aine vaikuttaa kehossa eri tavalla ja tämä tuo hoitoon erityispiirteitä.

Huumaavat aineet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään vaikutustensa perusteella: keskushermostoa lamaaviin ja kiihdyttäviin sekä harhoja aiheuttaviin aineisiin. Lamaaviin aineisiin kuuluvat muun muassa opioidit, kiihdyttäviin kokaiini ja amfetamiini sekä harhoja aikaansaaviin muun muassa LSD.

Arvioitaessa myrkytyksen vakavuutta, tärkeintä ovat oireet, ei niinkään otettu annos. Tässä hoitohenkilökunnan ammattipätevyys on avainasemassa. Osa myrkytyspotilaista pystytään hoitamaan tehokkaasti jo kohteessa, osa viedään sairaalaan kiireellisenäkin kuljetuksena, riippuen oireiden vakavuudesta. Esimerkiksi kokaiinimyrkytyksessä ja etenkin kokaiinin ja alkoholin yhteiskäytössä piilee äkkikuoleman riski. Kokaiinille ei ole vasta-ainetta.

Ensihoitotoimenpiteissä otetaan nykyisin huomioon myös hoitohenkilökunnan työturvallisuus. Joissakin tapauksissa kohteeseen saatetaan kutsua hoitohenkilökunnan lisäksi poliisi, koska varsinkin suonensisäisten huumeiden käyttäjät saattavat olla ennalta-arvaamattomia.