Opettajat kehittävät vauhdilla uusia opetusmenetelmiä, joista voi olla hyötyä myös tulevaisuudessa

Maamme opettajat ovat uuden ja haastavan tilanteen edessä, kun koulut on suljettu ja opetustyötä tehdään etänä koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Kaisa (nimi muutettu) opettaa 4. luokkaa helsinkiläisessä yhtenäiskoulussa. Lisäksi hän opettaa musiikkia muille alaluokille.

Kaisan koulussa käytetään Google Classroomia tehtävien antamiseen ja oppilaiden opastamiseen.“Oppilaat tekevät tehtäviä itsenäisesti ja opettajilta saa apua chatin kautta. Lisäksi käytämme Google Meet -palvelua, jossa järjestetään useamman kerran viikossa opetustilanteita sekä koko luokalle että pienemmille ryhmille. Hyödynnämme myös internetistä löytyviä opetusvideoita, ja teemme niitä itse”, Kaisa listaa erilaisia etäopetuksen muotoja. 

Etäopetuksen menetelmiä kehitetään jatkuvasti

Etäopetusmenetelmät oli otettava käyttöön nopealla aikataululla. “Tehtävät järjestettiin opiskelijoille Google Classroomiin kahdessa päivässä. Muiden opetusmuotojen, kuten Google Meetin ja opetusvideoiden käyttöönottoon meni hieman pidempään, ja opetusmuodot ovat jatkuvan kehitystyön alla”, Kaisa kertoo. “Etäopetuksen piti alunperin olla väliaikaisratkaisu muutamaksi viikoksi. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että opetussisältöjä ja arviointimenetelmiä pitää suunnitella koko keväälle, ja se vie aikaa.”

Tilanne on erityisen haastava erityisoppilaille, ja myös lastensuojelulliset kysymykset huolettavat. “Opettajien keskuudessa ollaan huolissaan erityisoppilaiden putoamisvaarasta ja alisuoriutumisesta välineiden käyttöön liittyvien haasteiden tai motivaation puutteen takia. Lasten motivointi jää pitkälti vanhempien harteille, ja kaikilla ei välttämättä ole tähän välineitä”, Kaisa pohtii. “Tilanteeseen liittyy myös lastensuojelullisia kysymyksiä. Joillekin lapsille kouluruoka on päivän ainoa lämmin ateria ja koulukaverit ainoa sosiaalinen kontakti kodin ulkopuolella.”

Etäopetus tuo esiin uusia kykyjä ja työmuotoja tulevaisuuden opetustyöhön

Toisaalta etäopetukseen on liittynyt myös paljon positiivisia kokemuksia ja monia tämän hetkisiä opetusmuotoja voidaan mahdollisesti hyödyntää myös koronan jälkeisenä aikana. “On hyvä, että oppilaat oppivat käyttämään näitä uusia oppimisvälineitä ja -väyliä, vaikka se onkin pakon edessä. Monet oppilaat ovat osoittaneet soveltamiskykyä, mielikuvitusta ja hyvää itseohjautuvuutta”, Kaisa kertoo. “Opettajan näkökulmasta on myös mukavaa pystyä keskittymään täysillä opettamiseen, eikä esimerkiksi käytöshäiriöihin.”

“Uskon, että aiomme ehdottomasti hyödyntää ainakin sähköisiä materiaaleja ja opetusvideoita myös tulevaisuudessa, kun tilanne normalisoituu. Oppilaat ovat todistaneet pystyvänsä tekemään töitä todella hyvin myös itsenäisesti”, Kaisa summaa kokemuksensa tilanteesta.

Tilanne on siis haastava, mutta omalla tavallaan myös antoisa. Se tuo mukanaan sekä uusia huolia, että toivoa ja mahdollisuuksia tulevaisuuden opetustyöhön.