Vuonna 2013 perustettu yhdistys järjestää tänä syksynä maksutonta koulutusta Espoossa. Lahdessa koulutus käynnistyy marraskuun lopussa.

Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan henkilökohtaisesti ja rikostaustat selvitetään. Kurssille valitut aikuiset koulutetaan kaveritoimintaan 15 tunnin kurssilla. Asiat opitaan toiminnanohjaajan vetämien ryhmäkeskustelujen avulla. OmaKamu on sitoutunut huolehtimaan lasten turvallisuudesta.

“Ennen kurssin alkua käytävissä keskusteluissa osallistujien kanssa kartoitamme muun muassa motivaatiota tehdä vapaaehtoistyötä lasten kanssa, kokemusta lasten kanssa toimimisesta sekä toiveita ja odotuksia koulutuksen suhteen.”, Espoon toiminnanohjaaja Sanna Temisevä kertoo.

“Kurssilla vierailee esimerkiksi psykologi, lapsen vanhempi sekä kokenut vapaaehtoinen Kamu.
Näin saadaan tuotua esille monipuolisesti eri näkökulmia ja erilaisia kokemuksia toiminnasta”, hän jatkaa.

Toiminnanohjaajan mukaan kurssi pyrkii tarjoamaan riittävät eväät Kamuna toimivalle aikuiselle tilanteista riippumatta.

“Teemme kurssin aikana esimerkiksi case-työskentelyä, pohdimme OmaKamu – toiminnassa
tarvittavia ominaisuuksia ja mietimme, minkälaisia ongelmia voi tulla eteen, ja miten ne
ratkaistaan”, Temisevä tarkentaa.

Kamu-suhde tukee lapsen kehitystä turvallisen aikuisen kanssa

Yhdistys tarjoaa aikuiskaveria yleisimmin sellaisille 4-14 vuotiaille lapsille, joilta puuttuu läheinen suhde aikuiseen. Lapsen huoltaja hakee apua yhdistykseltä, ja toiminnanohjaaja valitsee sopivan aikuisen lapselle. 

“Valintaa tehdessä lapselle etsitään aikuista, jonka omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset sopivat lapsen perheen kanssa yhteen. Kamun ja lapsen suhde on pitkäikäinen luottamustehtävä, ja heidän tukenaan on järjestön ja Kamujen muodostama tukiverkosto. Tapaamisia on esimerkiksi kahdesti kuukaudessa, ja niistä Kamut ja lapsen huoltaja sopivat keskenään”, yhdistyksen tiedotuksesta kerrotaan.

Yhdistys organisoi tapahtumia Kamu-pareille. Viime toukokuussa järjestetyssä tennistapahtumassa lapsilla oli mahdollisuus saada ammattivalmennusta Smash-tennis -yhdistyksen Joni Wileniukselta. Lisäksi lapset pääsivät pelaamaan ammattilaispelaaja Jarkko Niemisen kanssa.  Järjestö tekee yhteistyötä muun muassa Helsingin, Espoon ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa. Järjestön suurin rahoittaja on Veikkaus (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn kautta). Järjestön toimintaa voi tukea myös yksityislahjoituksilla.

Lisätietoja yhdistyksestä osoitteessa:  http://www.omakamu.fi