https://pixabay.com/photos/youth-football-goalkeeper-soccer-5623451/

Ei nämä nykynuoret liiku enää yhtään. Klassisen oloinen lausahdus on varmaan monelle nuorelle tuttu. Ainakin itse muistaa, että nuorten liikunnan määrää on kritisoitu paljon. Kuitenkaan eivät väittämät ole aivan perättömiä. Vain kolmasosa 16-18 -vuotiaista nuorista liikkuu tarvittavan määrän. Mutta mistä tämä johtuu?

Koko peruskoulu- sekä lukioajan olin aktiivinen liikkuja. Jalkapallo sekä muut harrastukset, kuten skeittaus pyörittivät arkea kouluaikoina. Itse en pitänyt sitä pakotettuna tai epämukavana. Päinvastoin, nautin siitä, kun koulu loppui ja pääsin harrastamaan urheilua. Monet kaveritkin pitivät liikunnasta ja heidän kanssa sitä tuli tehtyä todella paljon. 

Nuorten liikuntasuositus on 1.5 tuntia päivässä, josta puolet reippaasti liikkuen. Liikuntaharrastus pari kertaa viikossa ei vielä takaa suosituksen täyttymistä. Vielä 12-14 -vuotiaista puolet saavat tarvittavan määrän liikuntaa, kun taas siirrytään 16-18- vuotiaisiin niin enää kolmasosa. Itse epäilen, että tässä on kyse kilpailullisuudesta. Kun nuorella tulee ikää lisää,harrastukset muuttuvat enemmän kilpailuhenkisemmäksi. Itse huomasin saman, että omasta jalkapallojoukkueesta tippui paljon ihmisiä pois 15 vuoden iässä, koska kiinnostus kilpailuun hävisi. Kyse ei niinkään ollut siitä, että into lajiin olisi poissa.

12-14- vuotiaita rohkaistaan paljon urheilemaan. Monet tämänikäisten vanhemmat vielä saattavat pakottaa lapsensa liikkumaan. Myös kouluissa liikunta tälle ikäryhmälle on enemmän ohjattua sekä valvottua. 16-18 -vuotiaiden taas oletetaan olevan itsenäisempiä sen suhteen.

On ikävä ajatus, että harrastusta ei voi harrastaa nautinnon takia vaan siihen todella usein liitetään kilpailu. Tähän tuleekin kysymys. Kuinka nuoret saadaan pidettyä harrastuksen ääressä? Uskon, että tähän ei ole mitään yksinkertaista vastausta. Olisi tärkeä, että harrastuksia voi harrastaa ilman kilpailullista painetta. Tätä kautta uskon, että nuoret saadaan kiinnostumaan harrastuksistaan pidemmäksi aikaa. 

Myös olisi  tärkeä kuunnella nuoria. Kysyä heiltä, mistä johtuu, että liikkuminen vähenee huomattavasti murrosiän kulmilla. Välillä tuntuu siltä kuin päätöksiä tehdään ilman, että oikeasti kysytään kohdeyleisöltä. 

On siis aika tehdä muutos asiaan. Emme voi enää odottaa, että nuorten liikunnan määrä laskee lisää. Toivon sydämeni pohjasta, että urheiluseurat sekä muut liikuntapalveluita tarjoavat tahot kiinnittävät tähän enemmän huomiota. Ei ole vielä liian myöhäistä. Pallo on nyt teillä.