Asunnottomien Yötä vietetään YK:n Köyhyyden vastaisena päivänä 17.10. 2018.

Nuorten, alle 25- vuotiaiden asunnottomuus on kasvava ongelma Suomessa, vaikka muiden asunnottomuus on ollut laskussa viime vuosien aikana. Nuoria on asunnottomana asumisen rahoittamis- ja kehityskeskus ARA:n tuoreimman asunnottomuusselvityksen (2017) mukaan koko maassa lähes 1600, joista joka viides on pitkäaikaisasunnoton. Nuorten asunnottomuus on keskittynyt suurimpiin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Eniten asunnottomia nuoria on pääkaupunkiseudulla, noin 100. Seuraavaksi eniten heitä on Turussa, 37.

Pääkaupunkiseudulla asunnottomuus yleisellä tasolla on laskenut, eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, mutta nuorten tilanne on erityisen vaikea. Seudun vuokrataso on kivunnut korkealle, eikä asuntojen tarjonta ei ole pysynyt kysynnän perässä, vaikka esimerkiksi Ympäristöministeriön asettama työryhmä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi asetti vuonna 2017 tavoitteeksi 600 uuden asunnon rakentamisen kaikille nuorille pääkaupunkiseudulle.

On jotakin saatu aikaankin. ARA kertoo verkkosivuillaan, että ”avustuksilla tai korkotuella on Jätkäsaareen valmistunut tai valmistumassa yhteensä 33 kohdetta, joissa on 3 158 ARA-asuntoa. Niihin sisältyy sekä normaaleja vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, opiskelija-asuntoja että asuntoja erityisryhmille.”

On tärkeää kuitenkin huomata, että tilastot eivät anna täysin oikeaa kuvaa nuorten asunnottomuudesta. Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää kertoo Punaisen Ristin verkkosivuilla, että ”nuorten asumiseen liittyvät ongelmat jäävät herkästi tilastojen ulkopuolelle, sillä moni nuori majoittuu epävirallisesti esimerkiksi kavereidensa luokse eikä hakeudu asunnottomuuden palveluihin.”

Muitakin erilaisia ratkaisuja on asunnottomuusongelman ratkaisemiseksi esitetty. Ennaltaehkäisevä työ on myös tärkeää.

Nuorten turvatalojen alla toimivassa Kotipolku –hankkeessa (2018-2020) autetaan 18-24-vuotiaita nuoria, joita uhkaa työttömyys tai jotka ovat vastikään jääneet työttömiksi.

Oma plääni –valmennuksessa (2018-2020) edistetään nuorten työelämä- ja asumisvalmiuksia sekä tuetaan nuoria oman urapolun luomisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Ohjelman toteuttaa Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot.

Nuorisoasuntoliiton Onnistu asumisessa –hankkeessa (2016-2019) edistetään nuorten työelämä- ja asumisvalmiuksia sekä tuetaan pääkaupunkiseudun nuoria oman urapolun luomisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Meriheimo –nuorten oma väylä! -hanke (2018–2020) on Y-säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön hanke, joka tähtää nuorten 18-30 -vuotiaiden aikuisten elämänhallinnan ja asumis- sekä työelämätaitojen vahvistamiseen.

– Vaikka tilanteet ovat hankalia, niistä on mahdollista päästä eteenpäin. Kodin lisäksi nuoret tarvitsevat muutakin apua oman pärjäämisen vahvistamiseen. Tärkeää on, että avun saa oikeaan aikaan ja että nuori ja hänelle tärkeät porukat otetaan mukaan ratkaisujen etsimiseen, sanoo Kotipolku –projektin projektipäällikkö Miki Mielonen Punaisesta Rististä.

Aki Korhonen