Sähköpotkulautayhtiö Voi on kehittänyt sähköpotkulaudan, joka mittaa älysensoreilla melutasoa ja ilmanlaatua. Sen avulla yhtiö alkaa kerätä tietoja kaupunkiympäristöstä. Voin suunnitemissa on tarjota keräämäänsä dataa esimerkiksi liikennesuunnittelijoiden käyttöön. 

Voin teknologiasta vastaavan johtajan, Shahin Ghazinourin mukaan ilmanlaatusensori mittaa erilaisia partikkeleita, orgaanisia yhdisteitä ja ilman kosteustasoa, mutta eniten yhtiötä kiinnostaa ihmisille haitallisten hiukkaspitoisuuksien mittaaminen. 

Melusensorilla puolestaan voidaan mitata kaupunkiympäristön melutasoja, joiden tiedetään olevan yhteydessä esimerkiksi stressiin ja muihin terveysongelmiin. 

Sähköpotkulaudat jakavat mielipiteitä. (Kuva: Wikimedia Commons)

Datan vähyys johtaa vääristyneisiin käsityksiin 

Vuonna 2019 Rambollin tekemän tutkimuksen mukaan sähköpotkulautojen suurin ongelma on datan puute, mikä johtaa helposti vääriin käsityksiin onnettomuuksien määristä ja vaikeuttaa ilmastovaikutusten laskemista. Muun muassa HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen kommentoi asiaa tuolloin seuraavasti:  

– Jos operaattoreilta saataisiin nykyistä enemmän dataa, tämä auttaisi kaupunkeja ja meitä liikkumisen suunnittelussa sekä linjauksien tekemisessä. Näkisimme myös, mikä mikroliikkumisen oikea volyymi on ja minkälainen potentiaali niillä on osa tulevaisuuden liikennejärjestelmää. 

Voin Suomen-toiminnoista vastaavan Reetta Alastalon mukaan uuden sähköpotkulaudan takana on vuosien tutkimus- ja kehitystyö. Prosessin aikana on hyödynnetty kaupunkien viranomaisilta ja käyttäjiltä saatua palautetta. 

Sähköpotkulautojen turvallisuus on myös herättänyt keskustelua viime vuosina. Alastalon mukaan asiaan yritetään puuttua lisäämällä esimerkiksi suuntavilkut ja äänihälytys.

Uudet sähköpotkulaudat ilmestyvät katukuvaan kevään aikana. 

Artikkelikuva: Pixabay