Yksinäisyyttä on paljon, noin 400 000 ihmistä Suomessa kokee olevansa yksinäisiä. Ei ole olemassa kuitenkaan yhtä tiettyä yksinäisen ihmisen tarinaa, tai yksinäisten joukkoa, vaan kaikki kokevat sen eri tavoin. Yksinäisyys on monimuotoista ja jokainen yksinäinen ansaitseekin tulla kuulluksi ja nähdyksi.

kuva lyubmalee / Pixabay

Ihmissuhteet ovat ihmiselle erittäin tärkeitä, ja yksinäisiä ihmisiä tulisikin pyrkiä ymmärtämään ja osallistamaan. Sosiaalialan järjestö HelsinkiMission yksinäisyystyön päällikön Maria Lähteenmäen mukaan yksinäisten auttaminen vaatii tilanteen ottamista vakavasti.

”Tarvitaan monenlaisia keinoja. Ensinnäkin että ymmärrettäisiin kuinka vakava tilanne on, se koskettaa ihmisen perushyvinvoinnin kulmakiviä, että meillä on fyysinen terveys ja psyykkinen terveys. Ja me ehkä ollaan pidetty sosiaalista terveyttä jotenkin itsestään selvyytenä, että siinä vaan mennään ihmisten ilmoille ja ihmiset on, ja mahdollistaa sen vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin,” kertoo Lähteenmäki.

Millä tavoin yksinäisyyttä ratkaistaisiin?

Yksinäisyyden ratkaisemisessa on muistettava eri toten se, ettei yksinäisyys ole tietynlaista, eikä ole olemassa yksinäisyyden stereotypiaa. Jokainen meistä voi osaltaan auttaa myöskin muita tulemaan kuulluksi.

”On tärkeää ettei puhuta kenenkään suulla, vaan jokaisella on oikeus puhua omasta yksinäisyyden kokemuksestaan, mitä itse kokee, ja tehdä siitä monimuotoisempaa. Se lieventää myös muiden yksinäisyyttä, kun tietää ettei ole ainut joka sitä kokee ”, sanoo Maria Lähteenmäki.

Yksinäisyyden väärät käsitykset

Ihmisillä on väärä käsitys, että yksinäisyys tarkoittaa yksin olemista, tai että se johtuisi ihmisen asemasta, perheestä tai yksin asumisesta. Yksin asuva ei välttämättä koe yksinäisyyttä, ja perheellinen voi kokea yksinäisyyttä myöskin. Millä tavoin yhteiskunta voi auttaa sitten yksinäistä?

”Ei ole ikään kuin vain musta ja valkoinen, joko yksinäinen tai ei-yksinäinen vaan me kaikki koemme yksinäisyyttä aika ajoin. On hyvä, jos voimme puhua keinoista , mitä kuka kukin toivoo heistä, jotka yksinäisyyttä kokee ”,  Maria Lähteenmäki sanoo.

Yksinäinen ihminen kokee kaipuuta jakaa elämäänsä

kuva: Natalia Lavrinenko / Pixabay

Karita Kotivaara kokee itsensä yksinäiseksi. Hän kokee yksinäisyyden olevan tavallaan kaipuuta kokea asioita yhdessä eikä vain yksin. Yksinkin pärjäisi, mutta se ei ole sama kuin jos päivän pystyisi purkamaan jonkun toisen kanssa. Hän myös kokee ystäväpariskunnan kanssa olevansa kolmas pyörä. Yksinäisyyttä hän kuvaisi valokuvalla ihmisjoukosta, jossa yhden värimaailma on eri kuin muiden.

”Ihminen voi kokea olevansa yksinäinen monesta eri syystä, esim. on ilman ystäviä, tai ihminen, joka on ilman perhettä, voi olla yksinäinen. Mulla yksinäisyys ei johdu niistä. Mun mielestä on ihan yhtä oikein sanoa että mun yksinäisyys johtuu siitä, että mulla ei ole kumppania. Se että jää paitsi jostain, mitä muilla on, tuo sitä yksinäisyyden tunnetta. Mä oon joka ilta yksin kotona, ja mulla se aiheuttaa yksinäisyyttä,” Karita Kotivaara kertoo.

Kuulluksi tulemisen tarve

Yksinäisyys on omalla tavallaan myös lamaannuttavaa varsinkin, jos ulospäin vahvalta vaikuttava ihminen kokee, ettei tule kuulluksi. Yksinäiset ihmiset ansaitsevat kaikki tulla kuulluksi, sillä jokaisen yksinäisen ihmisen tarina on erilainen. Yksinäisyyden myyttejä murtaessa tulisikin pitää mielessä monimuotoisuus. Kuuntelijan ei kuitenkaan kuulu olla pelastaja, riittää, kun kuuntelee.

”Mä koen myös vähättelyä siitä, että miten sä voit olla yksinäinen, koska mä oon sosiaalinen ihminen ja tosi pirteä, et mähän en siltä ulospäin näytä et, nyt saattais tuntuu pahalta. Että jos sä et ole syrjäytynyt tai muuten hiljainen niin ethän sä voi olla yksinäinen. Sulla on ystäviä, että miten sä voit olla yksinäinen. Mutta ihminen kaipaa asioita, mulla se on, että mä kaipaan että mulla olis toinen ihminen siinä, kenen kanssa mä voisin jakaa elämääni,” Karita Kotivaara kertoo.

Pienistä suuriksi

Kuva: Barbara Dondrup / Pixabay

Yksinäistä ihmistä auttaessa siis ratkaisevaa onkin olla vähättelemättä hänen kokemuksia, kuunnella häntä, ja kunnioittaa häntä ihmisenä. Kertoa että hei, on okei olla yksinäinen, et ole ainoa, joka näin kokee. Yksinäisyys ei myöskään ole uusi ilmiö, tai erilaisuutta, vaan on normaali ja vanha asia. Pienet asiat voivat olla suuria toiselle, joten pidäthän tänä jouluna mielessä myös heidät, jotka ovat yksin.

artikkelikuva: Jackson David / Pixabay