Tukisäätiöstä on apua monelle vapautuvalle vangille (KUVA: flickr/Ralf Peter Reimann)

Kriminaalihuollon tukisäätiö on vankirangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja. Säätiö on toiminut vuodesta 2001. Valtakunnallisesti toimiva tukisäätiö toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita. Niiden tavoitteena on tuottaa uudenlaisia kuntouttavia toimintatapoja ja palveluita rikostaustaisille ja heidän läheisilleen.

Kriminaalihuollon tukisäätiö toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita

Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toimintakeskus Helsingin Sörnäisten Kinaporissa tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua 15-29 -vuotiaille päihde- ja rikostaustaisille nuorille.

”Heille järjestetään liikuntaa, musisointia ja graffitin tekoa. Graffitin tekoa laillisesti”, Kehittämisjohtaja  Maarit Suomela tarkentaa.

Monelle vangille internetin käyttö tuottaa haasteita. Kinaporissa toimii myös nettikahvila, jossa saa henkilökohtaista apua sähköiseen virastoasiointiin ja tietokoneen peruskäyttöön.

Naiset näkyviksi -projekti keskittyy naisvankien sopeuttamiseen vapauteen. Sopeuttamisapua annetaan jo rangaistuksen suorittamisen aikana. Toiminnassa huomioidaan myös naisten psyykkinen hyvinvointi sekä mahdolliset traumat.

Raittilan toimintakeskus Itä-Helsingissä tarjoaa toimintakykyisille ja aktiivisuutta haluaville päihde- ja mielenterveyskuntoutujille vertaistukea paranemiseen päihderiippuvuudesta ja kuivilla pysymisessä. Kuntoutujan lapset ovat myös tervetulleita Raittilaan vanhempansa seurassa. Raittilaan ei saa tulla päihtyneenä.

Kriminaalihuollon tukisäätiö järjestää myös vakavien rikosten seurausten jälkikäsittelyä rikoksen uhreille sekä tekijälle. Toiminnan on tutkittu vaikuttavan molempien rikosten osapuolien asian käsittelyyn positiivisesti. Rikoksen tekijällä sekä uhrilla on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä vahvistaa itsemääräämisen tunnetta. Toiminta vaikuttaa tutkitusti itsetuhoisuuden väheneminen.

”Niin sanottu jälkikäsittely uhrille ja hänen omaisilleen sekä rikoksen tekijälle on luotu mahdollisuus kohdata toisensa, mikäli molemmilla osapuolilla on suostumus kohtaamiseen”, Suomela kertoo.

Vapautuville vangeille tarjotaan lisäksi myös asumispalveluita ja juridista apua esimerkiksi työnhakuun liittyen.

Toimintaa jo vuodesta 2001

Vaikka säätiö on toiminut vuodesta 2001, sen historia ylettyy 1800-luvulle. Suomessa elettiin tuolloin liberalismin aikaa ja tajuttiin, että myös vangeilla on ihmisarvo ja heitä on vapautumisen jälkeen tuettava eri tavoin rikoksettomaan elämäntapaan.

Vuonna 2001 silloisen Kriminaalihuoltoyhdistyksen lakisääteiset tehtävät, kuten yhdyskuntapalvelun toteuttaminen, siirtyivät Rikosseuraamusviraston alaiselle Kriminaalihuoltolaitokselle, sai tukisäätiö alkunsa.

”Tukisäätiön toiminnassa on mukana 52 työntekijää, joista puolen kymmentä on entisiä vankeja”, Suomela sanoo.

Yhteistyössä nykyisen toiminnan kanssa on lisäksi Rikosseuraamuslaitos, kaupungit ja kunnat sekä erilaiset humaaniset järjestöt.