Breaksin toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen (KUVA: Risto Vauras)

Vuonna 2017 perustettu Breaks Finland on yritys, jonka ideana on tuottaa toistuvia taukohetkiä eli Breikkejä työpäiviin. Nyt korona-aikana yritys on alkanut palvelemaan etäyhteyksien päässä olevia ihmisiä. Toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen on yksi Breaksin perustajajäsenistä

“Breaksin ideasta on jo aika kauan aikaa. Kymmenen vuotta sitten aloitin laulutunnit aikuisiällä ja jo silloin huomasin, kuinka hyvää se tekee mulle. Luovuus ja ajatukset lensivät aina lalulutuntien jälkeen. Kesti hetken, ennen kuin aloin miettiä, miksei tällaiseen luovaan työhön kannusteta työpaikoilla”, Komscha-Härkönen kertoo. 

Siitä se sitten lähti. Toimitusjohtaja suunnitteli, miten pystyisi itse tuomaan laulutuntien luovaa tekemistä yritysmaailmaan. Yritysideasta oli aluksi vain hyvin epämääräinen hahmotus. Luovalla alalla tällaista toimijaa ei ollut olemassa, joka olisi osannut paketoida omaa osaamistaan niin, että jokin yritys sitä voisi ostaa. 

Breaksin keihäänkärjet ovat rohkeus, luovuus sekä yhteisöllisyys. Näitä kolmea aihealuetta he tarjoavat omilla Breikeillään. 

Jokaiselle asiakkaalle kustomoidaan parhaimmat mahdolliset Breikit. (KUVA: Roosa Zenger)

“Jokainen asiakas on yksilö, jolle kustomoidaan heidän tarpeidensa mukaisesti sopivimmat Breikit. Ehdottomasti suosituimmat Breikit ovat 30-60 minuutin breikkejä viikon tai kahden välein”, Komscha-Härkönen tiivistää. 

Yrityksen asiakkaita ovat pääsääntöisesti asiantuntijaorganisaatiot. Asiakkaina ovat olleet muun muassa Tradenomit, Haaga-Helia sekä Säästöpankkikeskus. Valtaosa käyttäjistä on päätteiden äärellä istuvia toimistotyöntekijöitä. Breikkejä kuluttavat myös esimerkiksi opiskelijat. 

“Tuu fiilistelemään” 

Breiks tarjoaa asiakkaille hetken, jolloin he voivat irtautua suorittavasta oravanpyörästään. Ihmiset pääsevät hetkeksi tekemään jotain aivan muuta, jolloin esimerkiksi ajatuksen virta lähtee kunnolla juoksemaan. Breaksin ohjaajat ovat pääsääntöisesti luovan alan ihmisiä, kuten esimerkiksi muusikoita, näyttelijöitä ja kuvataiteilijoita . Ohjaajia yhdistää heidän kykynsä soveltaa omaa osaamistaan  yritystoimintaan. 

“Hyvänä esimerkkinä meidän toiminnastamme on esimerkiksi ääni. Laulun opettaja on opettamassa ääntä, jolloin hän voi yksityiskohtaisemmin kertoa äänen vaikutuksesta itseen sekä muihin. Tällöin ohjaaja ei niinkään opeta itse laulua vaan innostaa ihmisiä kokeilemaan omaa ääntään,” toimitusjohtaja kuvailee. 

Breaksin ohjaajat ovat luovia osaajia. Heidän kanssaan käydään aina läpi tuleva asiakas ja työhön liittyvä aikataulutus, asiakkaan tarpeet ja muut. Sitten ohjaaja tulee sovittuna aikana paikalle fyysisesti studioon, jolloin lähetys tehdään. 

Tällaisessa tilassa Breikkejä tehdään (KUVA: Roosa Zenger)

Breikeille on selvästi kysyntää 

“Kyllä näille Breikeille on kysyntää”, Komscha-Härkönen hymyilee. 

“Korona-aika on antanut yrityksellemme sen tiedon, että tämä on juuri nyt sitä, mitä ihmiset omaan korona-aikaansa tarvitsevat. Ennen koronaa toimimme kyseisen asiakkaan tiloissa, jolloin tietenkin osallistujia oli rajallinen määrä. Nyt kun kaikki tällaiset rajat ovat murrettu, on osa kohtaamisissa tapahtuvasta aidoista vuorovaikutuksista jäänyt pois, mutta osallistujamääriä on voitu kasvattaa. Tällöin yhteisöllisyys on saatettu kokea vasta Breikkien jälkeen.” 

“Ihmiset ovat vaihtaneet ajatuksia ja kokemaansa laajemmin ja syvemmin vasta yhteisen Breikin  jälkeen, mikä on ollut erityisen ihanaa huomata”, toimitusjohtaja kertoo. 

Tulevaisuudessa Breikkejä ulkomaillekin? 

Breaks on saanut Business Finlandin TEMPO-rahoitusta, jolla yritys pystyy rakentamaan pilotit omasta palvelustaan Britanniaan ja Hollantiin. Pilottien olisi tarkoitus olla valmiita jo ensi kesään mennessä. Ajatuksena on pyrkiä testaamaan, millä tavoin Breikit voisivat toimia ulkomailla. 

“Meillä on myös tulevaisuudessa tarkoituksena koko ajan kehittää palveluamme, tuotantoa sekä tietenkin myyntiä. Nämä kolme asiaa ovat ne tukijalat, joita ilman mikään ei toimisi,” toimitusjohtaja kertoo. 

Komscha-Härkönen kuvailee itseään visionääriksi. Hän haaveilee saavansa jonain päivänä ovet auki ulkomaille, mutta tiedostaa sen vaativan paljon töitä sekä pitkäjänteisyyttä.