Eduskunta teki keväällä koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi konkurssilakiin väliaikaisen lakimuutoksen, joka sai puhekielessä nimityksen konkurssisuoja. Muutoksella pyrittiin välttämään pandemian vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten konkurssit. Konkurssisuoja päättyy tammikuun lopussa, ja tämän jälkeen velkojat pystyvät hakemaan koronan vuoksi velkaantuneita yrityksiä konkurssiin. Yksi maksuvaikeuksien vuoksi protestilistalle joutuneista yrityksistä on tapahtumajärjestäjä Wanha Satama Interactive Oy. Yrityksen edustaja Jouni Varpelaide kuitenkin vakuuttaa, että velkojen osalta on tehty maksusuunnitelmat eikä konkurssisuojan päättyminen koidu tapahtumakeskuksen kohtaloksi.

Wanhan Satama tiloissa on järjestetty muun muassa messuja, joiden järjestäminen on vaikeutunut koronarajoitusten vuoksi. Kuva otettu ennen pandemiaa. (Kuva: Flickr / Leo-Setä, editointi: Sebastian Allén)

Mikä konkurssisuoja?

Viime toukokuun alussa astui voimaan eduskunnan päätös konkurssilain väliaikaisesta muuttamisesta. Muutoksen johdosta velkoja ei voisi hakea asiakasyritystään konkurssiin koronavirustilanteesta johtuvista maksuvaikeuksista.

Konkurssiin hakeminen normaalitilanteessa edellyttää, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti maksukyvytön eli hän ei maksa saataviaan velkojalle viikon kuluessa maksukehotuksen saatuaan. Lakimuutoksen jälkeen tilapäisen maksukyvyttömyyden määritelmä laajenee koskemaan koronapandemiasta aiheutunutta maksukyvyttömyyttä, joka on ollut huomattavasti pitkäkestoisempaa kuin alkuperäinen lakiin kirjattu maksukyvyttömyys. Lakimuutoksella haluttiin turvata yritykset, joiden toimintaedellytykset ovat vaikeutuneet koronan vuoksi mutta joiden tilanne voi koronapandemian jälkeen korjaantua.

Konkurssisuojan kohdentaminen koronapandemiasta kärsineille yrityksille varmistettiin siirtymäsäännöksellä. Sen turvin velkoja pystyi hakemaan yritystä konkurssiin, mikäli konkurssiuhkainen maksukehotus olisi toimitettu ennen lakimuutoksen voimaantuloa tai velallisen maksuvelvoitteen laiminlyönti olisi erääntynyt ennen maaliskuun 2020 ensimmäistä päivää.

Väliaikainen muutos tehtiin ensin kuudeksi kuukaudeksi eli lokakuun loppuun saakka. Lokakuun 20. päivä valtioneuvosto esitti eduskunnalle ehdotuksensa konkurssilain väliaikaisen muutoksen jatkamisesta tammikuun 2021 loppuun saakka. Väliaikaisen lakimuutoksen jatkaminen hyväksyttiin, ja koronan aiheuttamista maksuvaikeuksista kärsineet yritykset saivat kolme kuukautta jatkoaikaa.

Koronatilanteesta pahasti kärsinyt Wanha Satama luottaa tulevaan

Helsingin Katajanokalla sijaitsevan Wanha Satama -tapahtumakeskuksen kalenteri on koronan jälkeen ollut huomattavasti tyhjempi kuin ennen pandemiaa. Muun muassa messuihin, stand-up-iltamiin tai yritystilaisuuksiin soveltuvien tilojen kysyntä on tippunut, kun ihmisten kokoontumista on rajoitettu merkittävästi.

Helsingin protestilistalta selviääkin, että tapahtumakeskusta pyörittävällä Wanha Satama Interactive Oy:llä on lokakuulta 2020 noin 3 600 euron suuruinen velkomustuomio, jossa velkojana on rahoituspalveluja tarjoava Arex European Market Ltd. Tämän lisäksi on vuodenvaihteessa kirjattu yli 30 000 euron saatava protesti, jossa velkojana on Verohallinto. Yrityksen osakas Jouni Varpelaide kertoo, että tilanne on parempi kuin protestilistan kirjaukset antavat ymmärtää.

” Meillä on verottajan kanssa maksusopimus, jota olemme noudattaneet, ja todellinen veromäärä on huomattavasti pienempi. Velkomustuomiosta selviämme kyllä, eikävelkoja-aloitteinen konkurssi ole meille nyt uhka.”

Tälle vuodelle yrityksellä on isot odotukset. Tapahtumakeskuksen kotisivuilla on jo kolme tapahtumaa keväälle lyöty lukkoon, ja Varpelaiden mukaan lisää on luvassa.

”Meillä on menossa useita keskusteluja potentiaalisten asiakkaiden kanssa tapahtumista, joiden toteutus on keväällä ja erityisesti syksyllä.”

Aikoinaan tullimakasiineina toimineet rakennukset remontoitiin laajamittaisesti 1980-luvulla. Kuva: Sebastian Allén

”Konkurssisuoja on kuin teipattu reikä ikkunassa”

Wanha Sataman Varpelaide kokee, että konkurssisuojan sijaan kustannustuki olisi yrityksille isompi apu. Konkurssisuojaa hän vertaa rikkinäisen ikkunan paikkaamista teipillä: kun teippaus pettää, vettä tulee ropinalla ja lasi helisee rikki.

”Kun konkurssin perusteet, kassakriisi sekä väliaikaisen kassavajeen muuttuminen krooniseksi otetaan oikeudenmukaisella kustannustuella pois ja annetaan elinkelpoisille yrityksille happea, (konkurssi)suojalle ei ole tarvetta.”

Varpelaidella riittää kuitenkin ymmärrystä päättäjille. Tilanteet ovat muuttuneet tiuhaan, ja päätöksiä on jouduttu tekemään nopealla aikataululla.

”Yleisellä tasolla on todettava, etteivät kustannustuen jakoperusteet ja menettely ole välttämättä aivan tasalaatuista ja yhdenvertaista, mutta se on toki ymmärrettävää, kun asioita joudutaan tekemään paineen alla ja kiireessä.”

Sebastian Allén

Artikkelikuva: Sebastian Allén