Oikeustulkkaaminen on oikeudelliseen menettelyyn liittyvien puheenvuorojen tulkkaamista. Oikeustulkkeja tarvitaan käräjä- ja hovioikeuksien lisäksi muun muassa poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, oikeusaputoimistojen ja Tullin prosesseissa.

Oikeustulkin tehtävä on tuoda asiakas tasavertaiseen tilanteeseen muiden kanssa. Tulkin oikeus ja velvollisuus on toimia tilanteessa puolueettomana viestinvälittäjänä, jotta asiakkaan oikeusturva ja Suomessa tehtävä viranomaistyö ei vaarannu.

Tulkki voi olla koulutettu tai kokemuksen kautta riittävän pätevyyden hankkinut kielen ammattilainen ja tulkkaamisen asiantuntija. Ensiarvoisen tärkeää on tulkattavan kielen taitaminen. Tekninen kielitaito ei yksin riitä, vaan tulkin on lisäksi ymmärrettävä viesti, jonka hän tulkkaa. Jotta tulkki tavoittaa mahdollisimman tarkasti kielen eri nyanssit ja terminologian, se edellyttää paitsi oikeusprosessien ja oikeudellisen sanaston osaamista myös kulttuurintuntemusta.

Petteri Aarnos ja Lari Pihlanjärvi ovat molemmat viron kielen oikeustulkkeja. Kieli kertoo -ohjelmasarjan toisessa jaksossa tutustumme oikeustulkin vaativaan ammattiin ja sitä ympäröiviin ilmiöihin. Puheena on tulkin käytännöntyö, ammattietiikka ja alalla puhututtavat aiheet. Lõpuks kuuleme ka natuke eesti keelt!

Petteri Aarnos, FM, oikeustulkki, auktorisoitu kääntäjä

Lari Pihlanjärvi, FM, ammattitulkki

Kieli kertoo on ohjelmasarja, jossa ääneen pääsevät kielen ammattilaiset. Kuuntele, mitä Petteri Aarnos ja Lari Pihlanjärvi kertovat oikeustulkin työstä!