Kirpputoreista on muodostunut niin sanottu ilmiö varsinkin viime vuosien aikana etenkin pääkaupunkiseudulla, ja voidaan jo puhua jonkinlaisesta kirpputorikulttuurista. Kuten kautta aikojen, nuorison keskuudessa trendeillä on tapana vaihtua nopeasti ja niitä on seurattava pysyäkseen mukana nykyajassa. Ilmastonmuutos, ekologisuus ja kestävät valinnat ovat olleet vahvasti läsnä nousevissa trendeissä. Moni kokee toimivansa edelläkävijän roolissa, kun ostaa kaikki vaatteensa esimerkiksi UFF:n kaltaisesta second-hand-vaateliikkeestä, ja näin ollen tukevansa kestäviä valintoja. 

Vaikka ilmiö on lähtökohtaisesti hyvä ja tilaa on myös sen lisääntymiselle, on sillä myös varjopuoli, jota moni ei edes tule ajatelleeksi. Jo se, että vaatteiden markkinahinta nousee, kun kulutus lisääntyy, on yksi seikka. Kirpputorit ovat yleisesti tunnettuja edullisista hinnoistaan, mutta varsinkin pääkaupunkiseudulla vaatteiden hinnat ovat nousseet lähemmäksi sitä, jos tuotteen ostaa uutena. Tämä saattaa puolestaan esimerkiksi pois sulkea vähävaraisilta mahdollisuuden edullisiin vaatteisiin?

Kestävä ideologia kannustaa yksilöitä minimalismiin, ja juuri esimerksi kestäviin kulutusvalintoihin. Eikä kuluttaminen kuitenkaan ole lähes aina yksilön asia, vaan se on kollektiivista, koska haluamme kokea olevamme osa yhteisöä. Mutta kun kulutustottumukset eivät periaatteessa muutu, vaan pelkästään niiden kohde vaihtuu, voimmeko väittää edistävämme ekologisuutta, kun todellisuudessa kulutuksemme vain lisääntyy? Totta on, että kirpputorilta ostetut vaatteet ovat eläneet jo yhden – ellei montakin – elämää. Se myös luo alustan niin sanotusti pikamuodille, koska vaatteet ovat kuitenkin halvempia kuin alkuperäisissä kivijalkaliikkeestä ostettuna. Näin ollen onkin helpompi ajatella, kun vaatteeseen kyllästyy, että “Se oli vaan UFF:lta”, ja heittää se roskiin,  jolloin oravanpyörä jatkaa pyörimistään. 

Tekstiilijäte on yksi maailman suurimpia saastuttajia, ja yleisesti se on globaali ongelma,jonka ratkaisu vaatii asennemuutosta. Massatuotannolla valmistettujen kauppojen vaatteet eivät ole laadukkaita tai kestäviä millään tasolla. Täytyy ottaa myös huomioon, että usein kirpputorilta ostetuilla vaatteilla käyttöikä saattaa lähennellä samaa tasoa, koska ne ovat usein vanhempia ja jo käytössä kuluneita. Joten loppupelissä on huomattavasti kannattavampaa investoida laadukkaaseen, hyvästä materiaalista valmistettuun vaatteeseen, joka todennäköisesti maksaa enemmän, mutta suhteessa sen käyttöikä voi olla lähes elinikäinen. Ilmiön taustalla toivoisikin sen kannustavan suuria vaateketjuja panostamaan vaatteiden laatuun alusta saakka, jolloin niiden elinkaari pitenee ja kulutuksen suunta kääntyisi edes hieman kestävämpään suuntaan.