Suomessa kannabiksen laittomuutta on alettu käsittelemään.

Aineen käytöstä ja vaikutuksista on suomalaisilla paljon virheellisiä mielikuvia.

Kannabis on tällä hetkellä Suomessa tabu. Eikä ihme. Kyseistä päihdettä vastaan on lobattu meillä jo niin kauan, että on täysin luonnollinen ajatustapa ajatella tästä luonnossa kasvavasta tuotteesta pahoin ja negatiiviseen sävyyn. Meidät on kasvatettu, myös yhteiskunnallisesti, vastustamaan huumeita ja niiden käyttöä. Olisiko ihmisten suhtautuminen kannabikseen avoimempi, jos se olisi myyty ajatusmaailmassa meille päihteenä eikä nimenomaan huumeena?

Kannabis ei ole vaaraton päihde, mutta ei ole myöskään alkoholi. Alkoholi ja alkoholismi on suomalaisten “perussairaus” ja onkin turvallista puhua sen aiheuttamista kuolemista sekä väkivallasta. Alkoholi yksinään nautittuna aiheuttaa tunnetusti massiiviset määrät esimerkiksi perheväkivaltaa ja sydän- sekä verisuonisairauksia. Alkoholi ei siis ole vaaratonta, mutta suhtautuminen sitä kohtaan on leppoisampaa, koska sitä nyt ollaan aina juotu ja tullaan aina juomaan. Tämä on ainakin yleinen ajatusmalli. Olisiko tämä ajatusmalli erilainen, jos alkoholi olisi ollut vastaavanlaisessa kiellossa kuin kannabis?

Kannabiskaan ei tosin ole vaaraton. Se aiheuttaa pahoja mielenterveysongelmia ja varsinkin liian nuorilla käyttäjillä, niillä, jotka ovat edelleen kehittyvässä iässä, se voi vaurioittaa aivoja pysyvästi jo muutaman kokeilukerran jälkeen. Liikaa nautittuna alkoholi voi tehdä samoin.

Suomessa alkoholin haittavaikutukset sekä lieveilmiöt tunnetaan hyvin. Sen tiedetään aiheuttavan perheongelmia ja stressaavaa kasvuympäristöä. Kannabis puolestaan ei yksittäin nautittuna aiheuta väkivaltaisia tekoja. Toki yksittäistapauksia löytyy, missä joku on “kukkaa” polttaessaan seonnut, mutta näillä henkilöillä on lähes poikkeuksetta jo valmiiksi olevia mielenterveysongelmia. Jos kannabis edes porrastetusti laillistettaisiin, voitaisi tämä ongelma sulkea lähes kokonaan pois. Tämä kuitenkin vaatisi kannabiksen ja sen käyttäjien valvomista ja opastamista sen käytön suhteen.

Lisäksi kannabiksella on tässä maailman tilanteessa myös potentiaalia, jos se saadaan vapautettua oikein. Kanadassa vapautettiin kannabiksen käyttö vuonna 2018 ja jo nyt näkyvät sen aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Huumerikollisuuden määrä on laskenut, verotuloja tulee jopa enemmän kuin osattiin edes odottaa ja lasten neurologisia sairauksia on alettu onnistuneesti hoitamaan kevytkannabiksen avulla. Aineella on siis myös väistämättä hyötypuolensa ja niitä tuntuu olevan enemmän kuin alkoholilla.

Suomi on tällä hetkellä koronan jäljiltä tilanteessa, jossa valtionvelka on kasvanut jo lähes käsistä ja velkaantuminen myös mitä todennäköisimmin jatkuu. Jos Suomi uskaltaa ottaa ensimmäisten maiden joukossa kannabiksen kokeiluun, voisi juuri esimerkiksi valtionvelkaa vähentää tästä saatavilla verorahoilla. Suomessa on myös paljon tilaa, johon kannabiskasvatelmia voitaisiin perustaa. Jos Suomi rupeaisi kannabiksen suurviljelijäksi, voitaisiin myös ulkomaankaupasta saadut tulot jopa moninkertaistaa. Lisäksi saataisi myös runsaasti uusia työpaikkoja, joita korona-aika on vienyt kansalaisilta pois.

Sitten on vielä kannabiksen laittomuudesta aiheutuvat haitat. Laittomuudella leimataan jo iso osa kansasta “lainsuojattomiksi”. Jopa neljäsosa kaikista 15-65 vuotiaista on käyttänyt tai käyttää kyseistä ainetta. Lisäksi laittomuus kasvattaa syrjäytymisriskiä varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa.

Kannabis on potentiaali, jota kannattaa vähintään tarkastella. Liian nopea tai avoin laillistaminen olisi kuitenkin haitallista. Näistä syistä olisi kannabis hyvä vapauttaa, mutta maltilla ja valvotusti. Jos tuote tulisi myyntiin esimerkiksi siten, että tarvitaan lääkäriltä lupa sen ostamiseen tai siten, että esimerkiksi Alko ottaisi monopoliaseman myynnin suhteen, voitaisiin haittavaikutuksilta säästyä tai ainakin niitä saataisiin vähennettyä. Kannabis on tabu, mutta meidän on muistettava, miksi se on sitä. Ihmisten on aika muodostaa asiasta oma mielipiteensä nojaamatta opetettuihin vanhanaikaisiin “faktoihin”. Ajatuksia kannattaa alkaa muodostamaan nyt, kohta asiasta keskustellaan kaikkialla.