Elina Kuusisto kertoo, että jokainen voi aina oppia ja kehittyä.

Elina Kuusisto tutkii kolmea itsellensä rakasta tieteellistä teemaa; elämäntarkoituksen opetusta, kasvun ajattelutapaa sekä eettistä sensitiivisyyttä. Nämä kaikki pitävät sisällään ajatuksen siitä, että ihminen kasvaa, kehittyy ja uudistuu läpi elämänsä. Avainasemassa on henkilö itse, mutta opettajan tehtävä on auttaa oppijaa prosessissa.

Helsingin yliopiston kasvatustieteen dosentti Elina Kuusisto toimii apulaisprofessorina Humanistisessa yliopistossa Hollannin Utrechtissa. Hän aloitti tehtävässä kesällä 2018. Halu työskennellä juuri Utrechtissa nousi tehtävän painopistealueista sekä mahdollisuudesta tutkia ja myös opettaa. Lisäksi Elina Kuusisto toimii Tallinnan yliopistossa vanhempana tutkijana.

Eettiset taidot ja erityisesti eettinen sensitiivisyys ovat tutkimusten mukaan opettajan tärkeimpiä taitoja. Eettisellä sensitiivisyydellä tarkoitetaan, että opettaja tunnistaa tilanteiden eettisen luonteen; mikä on oikein ja mikä väärin, ja kuinka perustella se toimintatapa, jonka valitsee.

”Monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa opettajalla pitää olla moraalisia taitoja tunnistaa tilanteita ja neuvotella. Opettajan tulee myös ymmärtää millaisia seurauksia omalla toiminnallaan on”, sanoo Kuusisto.

Kukaan ei ole toivoton tapaus

Kuusisto kertoo, että sillä on suuri merkitys, mitä ihminen ajattelee omista kyvyistään. Ei ole tavatonta, että lapsi tai aikuinen ympäristönsä avustamana päättää, että ei ole liikunnallinen, matemaattinen tai vaikkapa musikaalinen. Kuusisto tutkii, kuinka uskomukset näkyvät ja vaikuttavat oppilaissa sekä miten ne vaikuttavat opettajissa ja heidän opetuksessaan. Kukaan ei ole toivoton tapaus ja aivan jokainen voi kehittyä. Yhtäältä erityislahjakkaan oppilaan opetus voidaan tyriä. Lahjakasta ei tulisi vain kehua vaan häntä tulisi innostavasti haastaa vaikeammilla tehtävillä.

”Oma elämäntarkoitukseni on elämäntarkoituksen tutkiminen ja sen opettaminen”, iloitsee Kuusisto.

Elämäntarkoituksen löytyessä voi ihminen olla hankalissakin olosuhteissa sisäisesti vapaa. Osa nuorista kukoistaa, mutta valitettavan moni on hukassa. Merkittävin kysymys Kuusiston mukaan on, että miten opettajat voivat tukea oppilaiden elämäntarkoituksen löytymistä ja kokonaisvaltaista kasvua. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajan merkitys elämäntarkoituksen löytymisessä on suuri.

Haaveet toteutuvat

Yliopisto Hollannissa tarjosi Elina Kuusistolle mahdollisuuden tutkia oppimista.

Lähitulevaisuudessa Kuusistolla on oma tutkimushanke, jossa kasvun ajattelutapa ja elämäntarkoituksen opettaminen mahdollisesti yhdistyvät toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Toistaiseksi erilliset teoriat eivät ole keskustelleet lähemmin keskenään. Kuusisto on kuitenkin vakuuttunut, että yksilön kehittyminen ja oman elämäntarkoituksen löytyminen kannattelevat toisiaan.

Kysyttäessä ajankohtaisesta aiheesta koskien tieteentekijöiden joukkopakoa ulkomaille, Elina Kuusisto kertoo tuntevansa aiheen hyvin omakohtaisesti.

”Työllistyminen Suomessa on vaikeaa. Toisaalta tehtävä Hollannissa oli sisällöltään niin merkityksellinen ”mätsi”, että se suorastaan kutsui luokseen.”

Samalla lukioajan haave työskennellä ulkomailla lopulta toteutui. Kolmen vuoden sisällä on kyettävä käyttämään opetuskielenä hollantia. Uuden kielen oppiminen aikuisena on mahdollista ja sen siis kyllä oppii.