V

Huumeriippuvaisten määrä on kasvanut Helsingissä. ( KUVA: Dreamstime)

Valtaosa Suomen 15 000–20 000 narkomaanista asuu pääkaupunkiseudulla. Kim Finn kirjoittaa City-lehdessä, että 200 000 pääkaupunkiseudulla asuvaa on kokeillut kannabista. Samassa artikkelissa Finn sanoo, että 40 000 suomalaista käyttää amfetamiinia tai opiaatteja ja parhaillaan lasta odottavista naisista yli 1500 sanoo käyttäneensä kovia huumeita.

Koska huumausaineiden kriminalisaatio lisää laitonta myyntiä ja rikoksia, Helsingin poliisi on havainnut viime vuosina uusien muuntohuumeiden määrän kasvua. Myös postissa on huomattu huumausaineita sisältävien muuntohuumeiden määrän nousu.

Helsingin kaupunki panostaa päihdepalveluihin vuodessa arviolta 31 miljoonalla eurolla. Helsingin Uutiset kirjoitti 10.1.2014 julkaistussa artikkelissa, että korvaushoitoa sai reilut 300 narkomaania. Korvaushoito on edullista, kun sitä verrataan päiväosastolla tapahtuvaan avokuntoutukseen. Avokuntoutus Helsinki maksaa viikossa yli tuhat euroa per henkilö.

Opioidikorvaushoidoista ei ole tehty kattavaa rekisteriä vuoden 2011 jälkeen, jolloin siihen osallistui Suomessa yhteensä 2 439 potilasta. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston osastopäällikön Hannu Juvosen mukaan Helsinki antoi vuonna 2013 korvaushoitoa noin tuhannelle opioidiriippuvaiselle. Lääkärilehti arvioi, että opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä vieroitus- tai korvaushoidossa oli 3 329 potilasta 30.11.2015.

Vuoden 2014 tehdyssä raportissa tulee ilmi, että vuonna 2012 Suomessa tehtiin yhteensä 36 070 päihdetestiä. Yleisimmät tehdyissä päihdetesteissä löydetyt aineet olivat bentsodiatsepiini, buprenorfiini ja amfetamiini. Yleisimmin positiivisia testituloksia löytyi niiltä, jotka olivat syyllistyneet huumerikokseen. Toisaalta on huomioitava se, että usein rikostuomion saaneita myös testataan eniten.

Suomessa huumeiden laillistamisesta ei ole juuri keskusteltu. Helsinkiläinen vihreiden kannattaja ja kaupunginvaltuutettu, neurologian erikoislääkäri Kati Juva teki keväällä 2018 valtuustoaloitteen, että suonensisäisten huumeiden käyttäjille järjestettäisiin Helsinkiin turvallinen tila, jossa he voisivat käyttää ja annostella huumeita.

 

Lähteet:

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/140608-350-000-ilmaista-huumeannosta-vuodessa 22.11.2018
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/keskukset/korvaushoito/ 22.11.2018
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125568/THL_RAPO1_2015_web%20%281%29.pdf 22.11.2018
https://www.city.fi/yhteiskunta/huume-helsinki/2284 22.11.2018 6.4.2007 22.11.2018
https://www.poliisi.fi/rikokset/huumausaineet 22.11.2018
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/opioidikorvaushoito-on-laajentunut-ja-monimuotoistunut/ 23.11.2018

 

Teksti: Sanna-Maija Rautakoski