Simonpirtissä on tarjolla henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen lisäksii virikkeitä ja monipuolista harrastustoimintaa. (KUVA:PxHere)

Hoitokoti Simonpirtti toimii Vantaalla päihdekuntoutujien asumispalveluyksikkönä. Hoitokodin tavoitteena on tarjota turvallinen ja viihtyisä koti tukea ja apua tarvitseville. Asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti kodittomista. Asuminen Simonpirtissä on päihteetöntä.

Yksityinen hoitokoti Simonpirtti on toiminut vuodesta 2011 ja kuuluu osaksi Esperi -hoivakotiketjua. Simonpirtin toiminta keskittyy päihdekuntoutusta tarvitsevien asukkaidensa tukemiseen ja kuntouttamiseen. Hoivakodin asukkaaksi on mahdollista päästä kunnan tai kuntayhtymän maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Tällöin asiakkaan palvelutarve tehdään oman kunnan tai kuntayhtymän toimesta. Esperin asumisyksiköihin voi myös tulla kunnallisen tuen ulkopuolta itse maksavana asiakkaana, jolloin palvelutarpeen kartoitus tehdään yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Taustalla usein kodittomuutta

Hoitokoti Simonpirtin yhtenä toiminta-ajatuksena on asiakkaan kanssa yhdessä määritellä päämäärä, jota kohden edetään. Kullakin asiakkaalla on nimettynä henkilökohtainen ohjaaja, jonka tukemana tavoitellaan asettua tavoitetta. Toiminta perustuu kuntouttavaan ja osallistavaan työotteeseen. Asukkaille luodaan hoitokodissa mielekäs arki ja heitä kannustetaan osallistumaan monipuolisesti arjen elämään.

Simonpirtin yksikön päällikön Anna Jungin mukaan asumispalveluyksiköstä löytyy kuntoutumisen tueksi terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattiosaamista. Muut palvelut kuten lääkäri- ja mahdolliset terapiapalvelut järjestyvät sosiaali- ja terveystoimen kautta kuten muillekin kuntalaisille. Asiakkaita tuetaan ja opastetaan tarpeellisiksi katsottujen palveluiden saamisessa.

Simonpirtin asukaskunnalla on usein päihdeongelman lisäksi taustalla asunnottomuusongelmaa. Simonpirtin tavoitteena on tarjota asukkaille turvallinen ja viihtyisä koti, jossa on tarjolla henkilökohtaista ohjausta ja tukea sekä lisäksi virikkeitä ja monipuolista harrastustoimintaa.

Kuntoutupolku omaan kotiin?

Asuminen Simonpirtissä on pääsääntöisesti pitkäaikaista ja kestää usein niin kauan kuin hoitokoti on riittävä tukiasumisen muoto. Pääsääntöisesti asukas siirtyy tuetumpaan asumiseen. Asukaspaikkoja Simonpirtissä on 26. Kuntoutumista täysin itsenäiseen asumiseen ei useinkaan tapahdu, mutta vuosittain on asiakkaita, joiden elämäntilanteessa tapahtuu selkeää parantumista.

-Aika pohjalta on lähdetty, mutta on myös kuntouduttu itsenäisempään asumiseen, yksikön päällikkö Anna Jung sanoo.