Henna Sauranen työskentelee ohjelmistokehittäjänä


27-vuotias Henna Sauranen työskentelee ohjelmistokehittäjänä nyt neljättä vuotta. Tähän mennessä työskentely on keskittynyt verkkokauppa-alustojen kustomointiin, mutta tulevaisuuden haaveena on kerryttää vielä lisää tietoa ja taitoa.

“Me räätälöidään asiakkaan tarpeeseen sopivat verkkokauppa-alustat. Lisäksi verkkokauppojen rinnalle kehitetään niitä tukevia sovelluksia”, Henna kertoo työstään.

Ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun kautta työelämään

Peruskoulun jälkeen Henna lähti opiskelemaan audiovisuaalista viestintää silloisessa Jyväskylän ammattikoulussa. Hän ehti tehdä alan töitä graafisena suunnittelijana vain reilut neljä kuukautta, kun kiinnostus vielä erilaiseen tekemiseen nosti päätään.

“Opiskelin ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelman, jossa karttui ensimmäiset taidot nykyistä työtehtävää varten. Pääsin ensiksi opintojen kautta työharjoitteluun ja sitten töihin alalle.”

Työt alkoivat frontend-kehittämisestä, eli Henna pääsi kehittämään ja suunnittelemaan verkkokaupoissa niitä osia, jotka asiakkaat näkevät ja käyttävät. Nykyään hän on laajentanut osaamistaan myös backend-kehityksen puolelle.

“Backend-kehittäminen taas keskittyy siihen puoleen, mitä käyttäjät eivät näe. Esimerkiksi kommunikointi selaimen ja tietokannan välillä”, hän luonnehtii.

Normaaliin työpäivään sisältyy asiakkaan kanssa palaverointia, ohjelmistokehittämistä ja ongelmanratkontaa.

“Tässä työssä kahvia kuluu välillä paljon”, Henna naurahtaa.

Hennan mukaan kahvia kuluu paljonkin työn lomassa

Paljon on tietämättömälle vieraita termejä

Hennalle ne ovat jo arkipäivää. Hän kertookin, että yksi työn parhaista puolista on se, että aina on mahdollista löytää uutta opeteltavaa.

“Parasta työssä on, että pääsee pohtimaan, päättelemään ja käyttämään ongelmanratkaisukykyä. Aina oppii uutta ja on kaikkea uutta, mihin tutustua.”

Huonoja puolia ei paljoakaan ole.

“Ainoastaan joskus voi olla kiire, kun aikataulupaineet puskee päälle, mutta asia saadaan onneksi kuntoon hyvällä projektinhallinnalla.”

Mitä tulevaisuus tuo mahdollisesti tullessaan?

“Tulevaisuudessa haluaisin kehittyä osaajana, ja ottaa vastuulle isompia alueita. Haluan oppia lisää ja laajentaa osaamistani verkkokauppojen parissa työskentelyn ulkopuolelle.”

Esimerkiksi pilvialustat ja microservice-arkkitehtuuri kiinnostavat.

“Microservice-arkkitehtuuri tarkoittaa sitä, että kehitettävä kokonaisuus koostetaan erillisistä itsenäisistä pienistä osasista yhden suuren alustan sijaan. Tällöin kokonaisuuden osat eivät ole riippuvaisia toisistaan, ja kehittäminen ja hallinta on ketterämpää.”, Henna tiivistää

Tulevaisuudessa ei näy yhtään kauhukuvia, vaan Henna voikin suositella alaa lämpimästi kaikille, joita ongelmanratkaisu, tekniset laitteet ja itsensä kehittäminen edes pienestikään kiinnostaa.

“Ainoastaan siinä tapauksessa, jos ei ole mitään mielenkiintoa teknisiä vempeleitä kohtaan, eikä halua oppia niistä yhtään mitään, ala ei ehkä ole oikea”, Henna huomauttaa.

Muuten hän haluaa rohkaista kaikkia vähänkään miettiviä kokeilemaan alaa.