Nuorisoneuvosto toi kännykänlatauspistokkeet kaupungin linja-autoihin.

Helsingin bussien latauspisteet ovat nuorisoneuvoston ansiota.(KUVA:Wikipedia)

”Nuorisoneuvosto vaikuttaa koko kaupungin asioihin konkreettisesti, esimerkiksi bussien USB-latauspistokkeet ovat yksi nuorisoneuvoston saavutuksista”, nettisivuilla kirjoitetaan.

Helsingissä järjestetään nuorisoneuvoston vaalit 11.-29. marraskuuta. Äänioikeutettuja ovat kaikki 2002-2006 syntyneet helsinkiläiset. Äänestys järjestetään oppilaitoksissa ja nuorisotaloissa.

Kuntalain edellyttämä nuorisoneuvosto on nuorten vaikuttamiselin, jonka tehtävänä on tuoda alaikäisten ääni kuuluviin Helsingin päätöksenteossa. Lisäksi Helsingin nuorisoneuvosto vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun.

Neuvosto tunnettiin vuoteen 2018 asti Ruudin ydinryhmänä, koska se on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. Aikaisemmista vuosista poiketen tämän vuoden vaaleissa valitaan 30 jäsentä aiemman 20 sijaan. Ehdokkaaksi on asettunut 86 nuorta.

Nuorisoneuvoston nettisivujen mukaan jokaisen äänioikeutetun on tärkeä äänestää, sillä neuvosto on suora linkki nuorten ja päättäjien välillä.

Valittavien jäsenten on tarkoitus osallistua vähintään kaksi kertaa kuukaudessa järjestökokouksiin ja perehtyä siellä käsiteltäviin asioihin. Jäsenet voivat kuitenkin osallistua toimintaan halutessaan aktiivisemmin, vaikka kuun jokaisena iltana.

Kokousten lisäksi nuorille tarjoutuu mahdollisuus keskustella Helsingin päättäjien kanssa sekä osallistua pienryhmien toimintaan ja projekteihin. Ryhmää ei ohjaile kukaan, vaan se saa itse päättää, mihin asioihin haluaa vaikuttaa.

Vuoden 2018 vaalien äänestysprosentti oli 38. Aikaisemmin vaalit on järjestetty joka vuosi, mutta tästä vuodesta eteenpäin ehdokkaat valitaan kahdeksi kaudeksi kerrallaan.