Laajasalossa avattiin nuorten ympäristötila marraskuussa 2018. Viime maanantaina nuoret aktivistit kokoontuivat miettimään, kuinka jokainen voi ottaa osaa ympäristönsuojeluun. 

Nuorten ympäristötila on marraskuussa 2018 avattu ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön uusin toimipiste. Se sijaitsee Laajasalon kauppakeskus Saaren yhteydessä. Alkuviikon Aktivismi-miittinä tunnetussa tapaamisessa edustettuina olivat Climate Move (ent. Ilmastoveivi), Maan ystävien Hiilivapaa Suomi, ympäristötoiminnan ja WWF:n yhteinen nuorten ryhmä, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, Elokapina ja ympäristötilan oma ekokahvila. Ympäristötilan tapahtumat ovat kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille nuorille avoimia ja maksuttomia. 

“Ympäristötilassa tuetaan nuorten omaa aloitteellisuutta ja aktivismia neuvomalla, rahoittamalla nuorten ideoimia tapahtumia, ja tilat ovat nuorten omassa käytössä sen sijaan, että toiminta olisi ohjaajavetoista”, nuoriso-ohjaaja Johanna Ahtinen kertoo.

“Tilassa on järjestetty vegetapahtumia, lemmikkikahviloita ja kirpputoritoimintaa. Tuemme kaikkia järjestöjä ja nuorisoporukoita, ja toimintamme muokkautuu nuorten toiveiden mukaisesti”, hän jatkaa.

Climate move-ilmastoliikkeen pinssintekopiste Aktivismi-miitissä

Nuorten ympäristötietoutta lisätään tekemisen kautta. Ympäristötilan lisäksi lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua luonnon keskellä järjestettävään toimintaan.

“Ympäristötila on ainoa laatuaan oleva toimipiste. Muut toimipisteemme, kuten Vuosaaressa sijaitseva Seikkailutalo, ovat luontoon ja seikkailutoimintaan erikoistuvia leirikeskuksia, joissa koulut sekä järjestöt voivat pitää omia leirejään.”

“Tapaamisiin on helppo tulla tutustumaan eri järjestöjen toimintaan. Meillä on omia iltoja ja tapahtumia. Esimerkiksi kokkauksen ja kahvilatoiminnan kautta nuoret voivat tutustua ekologisen ruoan ja hävikkiruoan valmistukseen.”

“Yksi tärkeimmistä välineistä on luontosuhteen vahvistaminen. Jotta heräisi halu toimia tai suojella jotain, siihen pitää ensin luoda suhde. Teemme tätä työtä eläintoiminnan kautta lasten ja nuorten kanssa. Lapsille järjestämässämme Metsäväki-kerhossa tehdään metsäretkiä ja luontotaidetta. Järjestämme myös luontokouluohjelmia”, Ahtinen valaisee.

Nuorisoaktivismi on noussut julkiseksi puheenaiheeksi Greta Thunbergin aloittaman ilmastolakon myötä. Ahtisen mukaan kenenkään ei kuitenkaan tarvitse olla supersankari yksinään. 

Ympäristötilassa tuetaan nuoria löytämään ympäristöystävällisiä toimintatapoja heidän omien oivallustensa kautta.

“Ajattelemme ympäristötoimintaa hyvin laajasti, eikä sitä ole sidottu ennalta määriteltyihin raameihin. Meidän viitekehyksemme on ympäristö, luonto ja ekosysteemi. Teemme kaikkea, mikä nuoria kiinnosta, mutta teemme sen ympäristöystävällisesti”, Ahtinen selventää.

“Emme rajaa nuoria kieltämällä lihansyöntiä tai maidon juomista. Eivät ympäristöasiat ole pelkästään yksilön valinnoista kiinni, vaan koko systeemin pitää muuttua.

Haluamme kuulla nuorten huolia ja haluamme ilmaista sen, että otamme ne vakavasti. Teemme kaikkemme, että nuorilla olisi uskoa tulevaisuuteen ja toivoa, että asiat muuttuvat isossa mittakaavassa”, Ahtinen painottaa.

“Tuemme nuoria, etteivät he musertuisi näin valtavan ongelmavyyhdin alle, että he ymmärtäisivät, miten suuret kokonaisuudet toimivat, ja mitä he voisivat omalla pienellä panoksellaan tehdä”.

Avoin vuoropuhelu on tärkeää. Myös ekologisempia toimintatapoja kyseenalaistaville nuorille on paikkansa ympäristökeskustelussa.

“Myös he, jotka ajattelevat, että tällainen toiminta on turhaa, saavat sanoa mielipiteensä. On hyvä, että ne sanotaan ääneen ja käydään keskustelua. Ei meidän tarkoituksemme ole painaa ketään matalaksi, emmekä me pelottele ilmastoasioilla”, Ahtinen rauhoittelee.

Nuoret aktivistit kohtaavat sosiaalisessa mediassa välillä voimakasta vastustusta.

“Emme hyväksy sitä, että aikuiset hyökkäävät nuoria vastaan sosiaalisessa mediassa Jos nuoret haluavat edistää ympäristön hyvinvointia, olemme tukena”, hän takaa.

Toiminta lähtee nuorista

Helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin avulla ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö on teettänyt jo kolmisen vuotta nuorille ympäristöaiheisen kyselyn, jossa selvitetään, mitä he tietävät ajankohtaisista ympäristöasioista, mitä he kokevat itselleen tärkeäksi ja mihin he haluaisivat osallistua ja vaikuttaa. Ympäristövaikuttaminen ja ilmastonmuutos ovat kolmena vuotena nousseet eniten esille, myös eläinten suojelu ja hyväntekeväisyys. Tällä hetkellä käynnissä ovat nuorisovaalit, joissa nuoret äänestävät kaksivuotiselle toimintakaudelle uuden nuorisoneuvoston. 

“Täällä on tänään paikan päällä ehdokkaita, joita kiinnostavat ympäristövaikuttaminen ja aktivismi. Olemme puhuneet alustavasti, että jos ympäristöasiat nousevat nuorisoneuvostossa tärkeimmäksi kärjeksi, järjestämme siinä vaiheessa neuvostolle koulutusta”, osallisuusohjaaja Annina Wallinsalo kertoo.

Nuorten oma aktiivisuus näkyy heidän tapahtumissaan.

“Yksikkömme sai aikaisemmin syksyllä avunpyynnön 12-vuotiaalta tytöltä, joka halusi järjestää ilmastopaneelin Helsingin keskuskirjasto Oodissa. Hän tarvitsi neuvoa kutsujen jäsentelyssä mahdollisille panelisteille. Tarjosimme yksikkömme resurssit hänen käyttöönsä. Hänellä oli jo konsepti valmiina. Hän oli suunnitellut, miten paneeli toteutetaan, ja hän itse juonsi tapahtuman. Yleisö koostui muista kuudesluokkalaisista”, Wallinsalo kertoo

“Uusin nuorten ryhmämme, jonka toteutamme yhteistyössä WWF:n kanssa, on nostanut esille erilaisia teemoja joihin he haluavat olla vaikuttamassa. Näitä ovat erilaiset tapahtumat, kuten BlackFriday ja FridaysForFuture, hävikkiruokaongelmaan puuttuminen, mediavaikuttaminen ja nuorten äänen kuuluviin saattaminen”, Wallinsalo jatkaa. 

Ekologinen nuorten suunnittelema ja toteuttama polkupyöräleiri Ecotrip näytti nuorten aktiivien kyvykkyyden.

“Ecotrip nousi nuorten vaikuttamisjärjestelmästä ja nuoret hakivat itse Ruuti-budjetista tälle rahoitusta, joka heille myös myönnettiin. Sen jälkeen he suunnittelivat, miten pyöräleiri toteutetaan. Kohteeksi valikoitui Turun saaristo. Loimme turvallisuussuunnitelman, ja leirin mainostamiseksi nuorille järjestettiin tapaaminen viestintäsuunnittelijan ja graafikon kanssa. Lopulta leirille osallistui 27 nuorta”, hän iloitsee. 

“Tänä vuonna ideoituihin tapahtumiin saadaan rahoituspäätös joulukuun kolmantena päivänä Ruuti-gaalassa. Tällöin selviää myös ketkä nousevat uuteen nuorisoneuvostoon. Niihin ideoihin, joihin emme saa rahoitusta, koetamme selvittää, voisiko idean toteuttaa pienimuotoisempana yksikön omilla rahoilla, jotta hyviä ideoita ei jätettäisi toteuttamatta.”

Annina Wallinsalo ja Johanna Ahtinen

Lisätietoa ympäristötoiminnan nuorisotyöyksiköstä löytyy osoitteesta http://ymparistotila.munstadi.fi/

Nuorten vaikutusjärjestelmä Ruuti: http://ruutivaalit.munstadi.fi/