Helsingin kaupunki julkaisi häiriövaloselvityksen, jonka toteutuksesta vastasi WSP Finland. Selvityksen tarkoituksena on ehkäistä valosaastetta ja siitä koituvia haittoja ympäristölle.
Häiriövaloselvitys sisälsi myös kaupunkilaiskyselyn, jossa selvitettiin häiriövalon- ja valosaasteen yleisyyttä kaupungissa.