Kuva: SAK

  

Maan hallitus päätti kehysriihessään viime huhtikuussa esittää lakimuutosta, jolla helpotettaisiin työntekijöiden irtisanomisia pienissä, alle kahdenkymmenen työntekijän yrityksissä, jos irtisanomisen peruste olisi henkilökohtainen. Syitä voisivat olla esimerkiksi epäsopiva käytös tai työn laiminlyönti.

Esitystä on markkinoitu muun muassa työllisyyden lisäämisellä. Työntekijäjärjestöissä esitystä on moitittu ankarasti, kun taas työnantajaleirissä esitystä on osin puolestaan kiitelty.

Suomen Yrittäjät kertovat verkkosivuillaan, että ”SY:n hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan Helsingissä tiistaina 18.9. Se muistuttaa, että irtisanomissuojaa kevennetään yritysdynamiikan, tuottavuuden, kasvun ja työllisyyden vuoksi.”

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestössä SAK:ssa puolestaan todettiin jo viime kesäkuussa, että ”lakiesityksiä on valmisteltu hätäisesti ja työmarkkinajärjestöjen oikeutettuja kuulematta.”

Myös niin sanotuista pärstäkerroinpotkuista on puhuttu.

”SAK tulee pitämään huolen siitä, etteivät ihmisiä työpaikan koon tai [työntekijän] iän perusteella syrjivät lakiesitykset jää kesänkään aikana pimentoon. Jos ehdotukset etenevät lausuntokierroksen jälkeen eduskuntaan, ovat SAK:laiset ammattiliitot valmiita ryhtymään työpaikkakohtaisiin toimiin” , SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi.

Hallituksen toimet ovat saaneet työmarkkinajärjestöt takajaloilleen. Ne vaativat lakiesityksen perumista. SAK on käynnistänyt Viimeinen niitti –kampanjan, jolla vastustetaan hallituksen lakiesitystä. Mukaan on ilmoittautunut jo usea ammattiliitto. Ylityökieltoja on jo eri aloille asetettu ja mahdollisista työnseisauksista on puhuttu. Keskiviikkona 3.10. osa ammattiliitoista lakkopäivän toteuttikin.

”Lakkoaikeet on suunnattu myös yrittäjiä vastaan. Ne syventävät railoa yrittäjien ja ay-väen välille. Pitäisi rakentaa siltoja eikä repiä railoja. Nyt purraan ruokkivaa kättä, sillä uudet työpaikat ovat syntyneet juuri pk-yrityksiin”, paheksuu Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikael Pentikäinen Yrittäjien verkkosivuilla.

Kampanjan eräänlainen kärjistymä koettiin syyskuun puolivälissä, kun siinä käytettiin joidenkin mukaan hyvinkin provosoivaa kuvamateriaalia. Kuvat nostivat esiin julkisuudessa varsin arvostelevia mielipiteitä.

”Vaikuttamistyön toivoisi pohjautuvan faktaan. Oheisessa #sak:n #viimeinenniitti kampanjassa menee fakta ja fiktio sekaisin. Yrittäjien leimaaminen näin ei ole oikein. Tulee surullinen olo”, kirjoitti muun muassa pääministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen (kesk) Twitterissä.

Eräässä kuvassa valtava jalka potkii työntekijöitä, ja vieressä sanotaan: ”Hallitus valmistele mielivaltaista irtisanomislakia. Estetään sen toteutuminen.” Toisessa kuvassa esitetään työkoneen runtelema työntekijä sidottuna ja kipsattuna. Vieressä on sama teksti kuin edellä.

SAK veti kuvat pois julkisuudesta, mutta kampanja jatkuu edelleen.

”Kampanjassa käytetyt kuvat ovat tehneet tehtävänsä. Nyt entistä laajempi yleisö on tietoinen hallituksen kaavaileman irtisanomislain ongelmista”, toteaa SAK:n johtaja Hannu Jouhki SAK:n verkkosivuilla, ja jatkaa, että ”kampanja on herättänyt laajaa keskustelua, mihin pyrimmekin.”

Hallitus jatkaa lain valmistelua, vaikkakin muutti tiistaina 2.10. lakiehdotusta lausuntokierrosten jälkeen koskemaan alle kymmenen työntekijän yrityksiä. Ammattijärjestöt vaativat silti lakiesityksen perumista kokonaan.

Aki Korhonen