Moni kehitysvammainen nuori haluaa itsenäistyä ja muuttaa omaan kotiin. (KUVA: Unsplash / Nathan Anderson)

Yhä useampi kehitysvammainen tarvitseva nuori haluaa itsenäistyä. Kuninkaantien asumisyksikössä opetellaan tärkeitä arkielämän taitoja kuten ruuanlaittoa ja pyykinpesua. Asumisen harjoittelun kautta moni yksikön asukas pääsee muuttamaan omilleen.

Espoossa sijaitseva Kuninkaantien asumisyksikkö on kehitysvammaisten asumisyksikkö, joka tarjoaa palveluita lyhytaikaiseen asumiseen, itsenäisen asumisen harjoitteluun tai omaishoidon vapaiden järjestämiseen. Asumisyksikkö on tarkoitettu pääasiassa alle 18-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Asiakkaat asuvat suurimman osan ajasta pääasiassa omien perheidensä luona ja yleensä asumisyksikössä vietetään aikaa viikon verran, kerran kuukaudessa

Asumisharjoittelu mahdollistaa nuoren itsenäistymisen

Kuninkaantien asumisyksikön järjestämän hoidon tarkoituksena on elää tavallista arkielämää ja oppia samalla joka päiväisiä elämäntaitoja. Päivän aikana syödään ja puuhaillaan yhdessä, käydään koulussa ja käydään esimerkiksi retkillä. Asumisharjoittelu puolestaan on valmennusta, jossa opetellaan esimerkiksi ruuanlaittoa ja pyykkäämistä sekä kaikkea mitä itsenäisesti asuvan nuoren tulee osata.

Kuninkaantien asumisyksikössä opittujen taitojen sekä itsenäistymisen myötä asiakkaat pääsevät muuttamaan omilleen. Onnellisia tarinoita asiakkaiden itsenäistymisestä on Smedbergin mukaan paljon ja lisää on tulossa.

– ”Tästä yksiköstä olen erittäin ylpeä”, toteaa Rauni Smedberg, kehitysvammaisten asumispalvelun johtava ohjaaja.

Yhä useampi vammainen nuori haluaa oman kodin

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelujen laatiman Asumisen ohjelma Vammaisten kuntalaisten asumisen muotojen ja palveluiden edistäminen Espoossa 2016–2025 – selvityksen mukaan vammaisia henkilöitä tukevien asumispalvelujen tarpeen odotetaan kasvavan. Yhä useampi vammainen haluaa muuttaa pois lapsuuden kodistaan. Raportin mukaan yleisimmät muuttosyyt ovat halu itsenäistyä, saada enemmän ystäviä sekä oman kodin.

Kuninkaantien asumisyksikössä on tarjolla kerrallaan 9 paikkaa ja vuositasolla yksikössä vierailee noin 50 asiakasta. Pientä asiakasmäärää perustellaan sillä, että koska kyseessä ovat lapset ja nuoret, on turvallisempaa sekä myös asiakkaan kannalta parempi, kun ryhmät pidetään pieninä. Näin jokaiselle asiakkaalle saadaan annettua tarvittava huomio ja tuki.

Kuninkaantien asiakkaiden valinnan tekee sosiaalityöntekijä, joka työskentelee vammaispalvelujen parissa. Hän tekee arvioinnin palvelun tarpeesta, jonka perusteella asukkaat valitaan. Jos perheellä ei ole varaa maksaa palvelua on heillä mahdollisuus hakea maksuvapautusta kunnalta.

– ”Ketään ei tämän syyn takia jätetä valitsematta”, Smedberg toteaa.