Kirsi Valasti on psykoterapeutti, ammattivalmentaja ja kestävyysjuoksija. Hän on julkaissut neljä tietokirjaa juoksemisesta. (Kuva: Suvi Kakko / Naisen juoksukirja (Valasti), Otava)

Huippu-urheilussa henkiset voimavarat ovat usein avainasemassa, sillä lähtölaukauksen hetkellä fyysiset erot voivat olla aika pieniä.

Psyykkinen valmennus onkin tärkeä osa harjoittelua. Hypnoterapian avulla mielikuvaharjoittelusta voi saada vielä tehokkaampaa. Psykoterapeutti, ammattivalmentaja, Suomea olympialaisissakin edustanut kestävyysjuoksija Kirsi Valasti käyttää hypnoosia osana psyykkistä urheiluvalmennusta. Hän on saanut siitä myös itse apua urallaan. Nyt hän auttaa muita saamaan kapasiteetistaan kaiken irti.

Helsinkiläinen Kirsi Valasti on entinen huippu-urheilija. Hän on voittanut useita SM-mitaleita 3000, 5000 ja 10 000 metrillä. Olympialaisissa hän edusti Suomea Ateenassa vuonna 2004. Hän on kilpaillut myös triathlonissa. Nykyään Valasti toimii psykoterapeuttina ja ammattivalmentajana.

Valastin mukaan hypnoosia käytetään Suomessa psyykkisen valmennuksen osana jonkun verran. Alan uranuurtajia ovat psykoterapeutti, urheilupsykologi Ahti Vilpas sekä neuropsykologi, hypnoterapeutti Martti Tenkku. Ahti Vilpas käytti jo 80-luvulla hypnoosia urheiluvalmennuksessa. Valasti kertoo olleensa myös itse Vilppaan asiakkaana. Kilpaillessaan triathlonissa hänellä oli pyöräilyyn liittyvä pelkotila. Vilpas auttoi häntä hypnoosin avulla ajamaan pyörällä pelkäämättä.

Mitä hypnoosi on?

Hypnoosi on prosessi, jossa pyritään mielikuvilla aikaansaatuihin kokemuksen muutoksiin. Hypnoosia käytettäessä hypnotisoija ohjaa hypnotisoitavaa reagoimaan suggestioihin, jotka liittyvät muutoksiin kokemusmaailmassa, havainnoissa, tuntemuksissa, emootioissa, ajattelussa ja käyttäytymisessä. Termi suggestio tulee latinasta ja tarkoittaa mieleenjohdatusta. Ihmiset voivat oppia myös itse-hypnoosia, jolloin hypnoosiprosessi toteutetaan itsenäisesti.

– Hypnoosi on tietoisesti aiheutettu rentoutuksen tila. Mielikuvaharjoittelu on silloin helpompaa ja tehokkaampaa, tiivistää Valasti.

Hypnoosi osana psyykkistä urheiluvalmennusta

Psyykkisessä valmennuksessa pyritään tiedostamaan esimerkiksi menneisyyden negatiivisten kokemusten vaikutus tämän päivän urheilusuorituksiin, poistamaan niiden painolasti ja tuomaan tilalle uusia rakentavia ajatusmalleja ja tunnekokemuksia. Hypnoosia käytetään psyykkisessä urheiluvalmennuksessa mm. negatiivisten kokemusten uudelleen muokkaamisessa, ideomotorisessa harjoittelussa, onnistumisen kokemusten vahvistumisessa ja jännityksen hallinnassa. Ideomotorisessa suggestiossa motorinen muutos tapahtuu ilman tahdonalaista ponnistusta. Esimerkkinä mielikuva ranteeseen sidotusta narusta, joka nostaa kättä ilmaan.

Jokaisessa lajissa voi hyötyä hypnoterapiasta. Sitä voi käyttää sekä yksilö- että joukkuelajeissa, esimerkiksi pikajuoksussa, maratonjuoksussa, ratsastuksessa ja joukkuevoimistelussa.

Hypnoterapia hyödyttää urheilijaa monen tyyppisissä tilanteissa.

-Kilpailukausi on stressaavaa aikaa ja kilpailut ovat stressitilanteita. Hypnoterapia auttaa stressitilan hallinnassa ja rauhoittamisessa, Valasti toteaa.

Tämä parantaa myös unenlaatua. Häviämisen tai epäonnistumisen pelkoa voidaan lievittää ja auttaa keskittymään itse suoritukseen.

-Kestävyyslajeissa hypnoterapian avulla löydetään keinoja esimerkiksi jaksamaan, vaikka tuntuisi ettei jaksa enää. Esteratsastuksessa esimerkiksi lähestymään rohkeasti estettä.

– Nuoret urheilijat hakevat useammin apua johonkin tiettyyn ongelmaan esimerkiksi kilpailujännitykseen, vanhemmat hakevat kokonaisvaltaista apua harjoittelulle.

Kirsi Valasti naisten 5000 metrillä Ateenan olympialaisissa 2004. (Kuva: Andy Lyons/Getty Images)

 

– Hypnoosi tehdään hypnoterapeutin vastaanotolla turvallisessa terapiatilanteessa. Haluaisin turhaa mystisyyttä pois hypnoosin ympäriltä. Ketään, joka ei halua tulla hypnotisoiduksi, ei voi hypnotisoida.

– Vastaanoton ulkopuolella tehdään nauhoitteiden avulla itsenäisesti rentoutus- ja itsesuggestiota. Sopiva tapa ja määrä mietitään asiakkaan kanssa. Kilpailutilannetta ei kannata käydä myöskään ihan puhki läpi mielikuvaharjoitteilla, mutta esimerkiksi teknisesti suorituksia onkin hyvä tehdä usein mielikuvien avulla.

Hypnoosista voi saada merkittävää apua. Valastin mukaan kaikki eivät kuitenkaan hyödy hypnoterapiasta. Siihen meneekö ihminen hypnoosiin vaikuttaa mm. uskallus lähteä rentoutumaan. Hypnoosiherkillä on usein hyvä mielikuvitus ja taito keskittyä intensiivisesti. Jotkut menevät syvempään hypnoosiin kuin toiset ja joskus syvyys vaihtelee myös eri hypnoterapiakerroilla.

Hypnoterapeuttia etsiessä on hyvä muistaa, että Suomessa hypnoterapiaa ei ole säädelty lailla eikä hypnoosin käyttöä valvota. Terveydenhuoltolait koskevat kuitenkin hypnoosia käyttäviä Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattilaisia. Esimerkiksi Tieteellinen hypnoosi ry:n luetteloimista hypnoterapeuteista kaikilla on terveydenhuollon koulutus. Asian voi aina myös tarkistaa Valviran JulkiTerhikistä.

Lisätietoa

Tieteellinen hypnoosi ry / www.tieteellinenhypnoosi.fi